extension ExtPose

Keyword: windows 7 -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (45+1 votes)
200,000 (+100.0% / +100,000)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (52+0 votes)
755 (+2.4% / +18)
5.0(+0.0000) (60+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (250+0 votes)
2,000 (-33.3% / -1,000)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (68+0 votes)
411 (-0.5% / -2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.6(-0.2000) (7-1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (129+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (37+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (318+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (120+0 votes)
1,000,000 (-50.0% / -1,000,000)
4.1(+0.0000) (255+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (16+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (686+0 votes)
200,000 (+100.0% / +100,000)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (295+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (58+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (95+0 votes)
347 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (333+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (222+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (22+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,440+2 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (65+3 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (48+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (80+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (70+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
39
Dastine
4,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (105+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (161+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (108+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (109+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (29+0 votes)
112 (+1.8% / +2)
500,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (66+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
922 (+1.5% / +14)
9,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (76+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (3,182+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (55+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (27+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,580+0 votes)
687 (+0.3% / +2)
200,000 (+100.0% / +100,000)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18,514+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (138+0 votes)
62
MPen
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
296 (-0.3% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
65
Test IE
30,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (339+0 votes)
667 (+9.3% / +57)
186 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
342 (-2.0% / -7)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (249+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (61+0 votes)
992 (+0.2% / +2)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (1,102+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (51+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,245+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (58+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (98+0 votes)
140 (-0.7% / -1)
600,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,964+19 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (58+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (31+1 votes)
218 (+0.5% / +1)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (48+0 votes)
734 (-1.1% / -8)
4.1(+0.0000) (44+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (63,623-9 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (39+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
736 (+1.5% / +11)
7,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (24+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (138+0 votes)
547 (-0.2% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (34+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,450+2 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (14+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (73+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
9,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (72+0 votes)
747 (-0.1% / -1)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (182+0 votes)
15 (-11.8% / -2)
10,000 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (239+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (27+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (334+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (76+0 votes)
114
oscraper
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,553-1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,176+3 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
119
01. Tabs
93 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (40+0 votes)
891 (-1.7% / -15)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (544+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (252+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (780+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
127
OhMyTab
202 (-2.4% / -5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,119+2 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (2,354+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (109+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (501+2 votes)
388 (-1.5% / -6)
299 (-0.7% / -2)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
400,000 (-20.0% / -100,000)
4.9(+0.0000) (2,959+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (82+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (60+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (56+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (507+0 votes)
146
tabtiles
3.6(+0.0000) (44+0 votes)
93 (-2.1% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (297+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
150
RestMan
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
108 (-1.8% / -2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
153
Splash
33 (+13.8% / +4)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (86+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
90,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (561+0 votes)
158
Tabbo
377 (+1.1% / +4)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
538 (-0.4% / -2)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,122+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (72+0 votes)
163
Tabhunter
249 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
8,000 (-11.1% / -1,000)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (37+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (48+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
89 (+2.3% / +2)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
172
TFS+
487 (-0.4% / -2)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (61+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7,398+4 votes)
176
MuteTab
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (87+0 votes)
764 (+0.1% / +1)
3.8(+0.0000) (43+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (29+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (68+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
181
SCR.VN
20 (-4.8% / -1)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,731-1 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (74+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (82+0 votes)
373 (+1.4% / +5)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
518 (+1.8% / +9)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (56+0 votes)
89 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
554 (-1.4% / -8)
3.2(+0.0000) (12+0 votes)
360 (+0.3% / +1)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
496 (-0.2% / -1)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (2,317+0 votes)
194
VIT Go
754 (-0.8% / -6)
4.1(+0.0000) (24+0 votes)
314 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (425+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (33+0 votes)
198
Charset
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (109+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (3,322+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (57+0 votes)
201
AutoSMS
352 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (17+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (19+0 votes)
203
SpacingJS
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
298 (-2.6% / -8)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
400,000 (-20.0% / -100,000)
4.3(+0.0000) (138+0 votes)
766 (+0.7% / +5)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (20,668+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17,218+3 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (49+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
316 (-0.3% / -1)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (545+1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (753+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
216
Blockify
472 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (31+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (258-1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (872+2 votes)
218 (+1.4% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (133+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (300+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (15+0 votes)
639 (-2.3% / -15)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (37+0 votes)
228
RingVPN
544 (-0.5% / -3)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (53+0 votes)
695 (-0.4% / -3)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
60,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (86+0 votes)
233
CCTV View
30,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (590+0 votes)
364 (+1.1% / +4)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (50+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (502+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (283+0 votes)
338 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (86+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (25,340+4 votes)
244
Tab Group
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (77+0 votes)
101 (-4.7% / -5)
13 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (531+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (66+0 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (65,037+30 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (18+0 votes)
304 (+1.3% / +4)
254
Holmes
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (167+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (45+0 votes)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
243 (-0.8% / -2)
20,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
260
Surflare
545 (-1.6% / -9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
786 (+1.3% / +10)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (197+0 votes)
151 (+1.3% / +2)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
264
Two Dots
202 (-1.0% / -2)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
267
WebToEpub
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (236+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
600,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (608+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (38+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (60+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
275
Tangent
113 (+5.6% / +6)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (174+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (90+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (64+0 votes)
279
FindR
4,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (63+0 votes)
280
Evercuts
226 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (28+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (249+0 votes)
253 (+2.8% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (134+0 votes)
4,000 (+33.3% / +1,000)
4.1(+0.0000) (32+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (140+0 votes)
3,000 (-25.0% / -1,000)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (470+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (271+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (157+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (769+0 votes)
81 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
286 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.1000) (85+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)