extension ExtPose

Keyword: math -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
4,855,940 (-0.5% / -24,266)
4.0(+0.0000) (621+0 votes)
22,614 (+0.7% / +165)
4.1(+0.0000) (29+0 votes)
19,977 (-0.3% / -69)
4.4(+0.0000) (42+0 votes)
64,999 (+0.3% / +167)
3.6(+0.0000) (57+0 votes)
19,516 (-1.8% / -362)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
5,796 (+1.1% / +63)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
518,840 (+0.1% / +269)
4.8(+0.0000) (297+0 votes)
4,274 (+3.4% / +140)
3.2(+0.1000) (10+2 votes)
2,485 (-0.3% / -8)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
11,427 (+0.8% / +92)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
1,249 (-0.9% / -11)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,756 (+0.4% / +7)
2.1(+0.0000) (26+0 votes)
127,553 (-5.0% / -6,645)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
126,491 (-5.2% / -6,920)
122,751 (-5.3% / -6,814)
122,427 (-5.3% / -6,845)
23,684 (-0.0% / -5)
3.8(+0.0000) (63+0 votes)
957 (+0.1% / +1)
462 (+0.4% / +2)
20
Math
343 (-0.3% / -1)
6,210 (+0.1% / +6)
4.6(+0.0000) (56+0 votes)
493 (+0.2% / +1)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
272 (-6.2% / -18)
160 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
855 (+0.4% / +3)
887 (+0.1% / +1)
3,570 (-0.1% / -4)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
167 (-0.6% / -1)
3,773 (+1.7% / +62)
3,189 (+0.7% / +22)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,266 (+0.3% / +11)
468 (-1.1% / -5)
33
ProKeys
55,769 (-0.4% / -212)
4.4(+0.0000) (218+0 votes)
675 (+1.8% / +12)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,265 (+11.5% / +130)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
59 (+3.5% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
406 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,834 (+0.3% / +8)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
354 (-1.1% / -4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
882 (+0.5% / +4)
27 (+0.0% / +0)
45 (-4.3% / -2)
156 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,511 (-0.8% / -20)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
3,521 (+1.0% / +36)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
19 (+11.8% / +2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
20,780 (+0.6% / +134)
4.1(+0.0000) (75+0 votes)
7,814 (+0.8% / +64)
55,839 (+0.1% / +36)
4.6(+0.0000) (351+0 votes)
70 (+4.5% / +3)
15 (+0.0% / +0)
44 (-4.3% / -2)
54,491 (+0.1% / +76)
3.5(+0.0000) (205+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
30 (+3.4% / +1)
3,863 (+0.9% / +35)
28 (+7.7% / +2)
34 (+6.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
6 (+20.0% / +1)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
546 (+2.1% / +11)
3,328 (+0.8% / +27)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
120,262 (-0.1% / -89)
4.6(+0.0000) (1,577+0 votes)
2,723 (-2.2% / -60)
190,518 (-0.8% / -1,510)
2.4(+0.0000) (14+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
377 (+1.3% / +5)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
31,390 (+7.0% / +2,058)
4.2(+0.0000) (27+1 votes)
25,772 (-0.5% / -128)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
588 (-3.9% / -24)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
15,329 (+0.0% / +2)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
16,677 (+1.1% / +189)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
5,557 (+0.1% / +3)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
4,724 (-0.3% / -12)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
228 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,340 (-0.2% / -13)
110 (+0.9% / +1)
109 (-1.8% / -2)
5,598 (+0.8% / +44)
3,391 (-1.8% / -63)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
3,844 (+0.2% / +7)
3,024 (+0.4% / +12)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
2,826 (+0.7% / +20)
2,782 (+1.6% / +45)
2,680 (+0.1% / +4)
90
When.io
18 (+0.0% / +0)
2,566 (+1.2% / +30)
1,918 (-0.8% / -16)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,188 (+0.9% / +19)
1,685 (+1.0% / +16)
3.2(+0.0000) (11+0 votes)
1,725 (-0.9% / -15)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,609 (+0.4% / +7)
1,583 (+1.1% / +17)
98
Math+
37 (-11.9% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
865 (-0.7% / -6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
557 (-0.9% / -5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
689 (-0.3% / -2)
542 (+1.1% / +6)
505 (+0.6% / +3)
507 (-0.8% / -4)
105
pestle+
410 (+2.2% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
23 (+4.5% / +1)
317 (-0.3% / -1)
304 (-1.0% / -3)
286 (-4.7% / -14)
48 (+4.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
112
texditor
225 (+1.8% / +4)
4 (+0.0% / +0)
114
MathAL
17 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
115
SawKhan
87 (+1.2% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
68 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
74 (-2.6% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
118
Shalin
63 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
7 (-12.5% / -1)
121
Kwizler
7 (+0.0% / +0)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,548+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
32 (-3.0% / -1)
31 (+3.3% / +1)
126
OrbitNote
5,324,344 (-0.8% / -41,934)
3.6(+0.0000) (123+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
176 (+0.6% / +1)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
119 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
349 (-0.3% / -1)
251,774 (+1.1% / +2,822)
4.6(+0.0000) (77+0 votes)
181,222 (-8.9% / -17,690)
4.4(+0.0000) (381+0 votes)
135
WeBWorK+
15 (+0.0% / +0)
87,231 (+0.2% / +152)
4.7(+0.0000) (956+0 votes)
107,013 (+0.0% / +1)
4.1(+0.0000) (221+0 votes)
103,829 (+0.2% / +186)
4.0(+0.0000) (250+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
140
Foxtrick
31,334 (+0.1% / +27)
4.8(+0.0000) (563+0 votes)
125,864 (-5.1% / -6,740)
142
Zapier
35,807 (-0.2% / -57)
3.9(+0.0000) (122+0 votes)
54,717 (-1.8% / -1,006)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
18,526 (-0.3% / -63)
4.7(+0.0000) (94+0 votes)
36,963 (+0.9% / +324)
3.2(-0.1000) (23+1 votes)
22,617 (+0.4% / +86)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
24,205 (+0.2% / +40)
4.4(+0.0000) (32+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
149
Math Easy
19,328 (+1.2% / +238)
4.4(+0.0000) (47+0 votes)
19,591 (-0.2% / -42)
3.7(+0.0000) (29+0 votes)
26,818 (+0.1% / +28)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
29,608 (-0.6% / -179)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
18,062 (-0.2% / -30)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
12,001 (+0.2% / +27)
3.7(+0.0000) (50+0 votes)
14,392 (-0.0% / -3)
2.9(+0.0000) (9+0 votes)
12,500 (+2.1% / +256)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
159
HotCalc
8 (+14.3% / +1)
11,482 (+0.1% / +7)
2.8(+0.0000) (30+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
7,428 (-0.3% / -23)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
3,612 (+0.2% / +9)
4.8(+0.0000) (48+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
166
Re-newtab
2,899 (+0.4% / +11)
4.9(+0.0000) (88+0 votes)
3,708 (+0.5% / +18)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
2,937 (+0.3% / +8)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
4,964 (-0.2% / -8)
2,603 (+1.4% / +35)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
3,003 (+0.2% / +6)
3.2(+0.0000) (24+0 votes)
3,018 (+1.3% / +39)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
1,993 (-0.3% / -6)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
1,631 (-0.2% / -3)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
176
Glyphs
1,538 (-2.5% / -39)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
478 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (626+0 votes)
1,745 (+0.5% / +8)
1,426 (-0.5% / -7)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
961 (-0.7% / -7)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
182
Crunch
11 (+0.0% / +0)
1,324 (+0.2% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1,160 (+0.7% / +8)
1,143 (+0.5% / +6)
2 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
741 (+0.7% / +5)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
901 (+0.1% / +1)
117 (-3.3% / -4)
769 (+0.4% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
783 (+0.0% / +0)
478 (+1.5% / +7)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
728 (+0.8% / +6)
681 (-0.7% / -5)
436 (-0.2% / -1)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
644 (+1.1% / +7)
623 (-1.0% / -6)
2.5(+0.0000) (14+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
8 (-11.1% / -1)
202
Puzzicle
396 (-2.9% / -12)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
492 (+11.8% / +52)
7,313 (+0.1% / +9)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
403 (+0.5% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
364 (-1.1% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
266 (+1.1% / +3)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
291 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
217 (-4.0% / -9)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
364 (+2.2% / +8)
217 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
214
Growthy
6 (+0.0% / +0)
259 (+4.0% / +10)
196 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
171 (-2.8% / -5)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
144 (+0.7% / +1)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
193 (-1.0% / -2)
220
JS Tabby
122 (-1.6% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
121 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
139 (-3.5% / -5)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
121 (+1.7% / +2)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
150 (+0.7% / +1)
109 (+0.9% / +1)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
154 (+1.3% / +2)
228
Ez-Campus
105 (+1.9% / +2)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
103 (-2.8% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
230
easyCalc
825 (-0.4% / -3)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
127 (+1.6% / +2)
126 (-0.8% / -1)
233
Traviz
108 (+0.9% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
234
Snap
83 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
82 (-1.2% / -1)
69 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
63 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
241
Wiki Age
60 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
242
Cortext
65 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49 (+4.3% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
40 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
62 (+3.3% / +2)
246
Infocus
58 (+1.8% / +1)
55 (-1.8% / -1)
249
VKTex
53 (-3.6% / -2)
54 (+10.2% / +5)
46 (-8.0% / -4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
252
Note Tab
42 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
45 (-4.3% / -2)
255
Synballo
43 (+0.0% / +0)
47 (-2.1% / -1)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
37 (+8.8% / +3)
29 (-3.3% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
34 (-2.9% / -1)
263
Matisa
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
31 (+6.9% / +2)
30 (-6.2% / -2)
4,891 (-1.9% / -93)
3.3(+0.0000) (21+0 votes)
28 (+7.7% / +2)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
13 (-7.1% / -1)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
19 (-9.5% / -2)
274
Instead
19 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
276
Median
17 (+6.2% / +1)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
614 (+0.7% / +4)
3.8(+0.0000) (45+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
12 (+9.1% / +1)
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
289 (+1.8% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
290
SunDialer
9 (+0.0% / +0)
291
Linfinity
9 (+12.5% / +1)
292
EUCALC
9 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
187 (+0.5% / +1)
8 (+0.0% / +0)
7 (-12.5% / -1)
6 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)