extension ExtPose

Keyword: pleasant

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
834,119 (+54.7% / +294,852)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,445 (+0.0% / +0)
2.1447(+0.0000) (76+0 votes)
1,505 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
732 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
827 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
706 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
526 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
203 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
116 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
773 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
740,717 (+0.1% / +404)
4.5909(+0.0000) (550+0 votes)
396,477 (+0.1% / +353)
4.0688(+0.0012) (770+1 votes)
102 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
317,383 (-0.1% / -355)
4.1183(-0.0002) (727+1 votes)
503,746 (+0.2% / +976)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
260,602 (+48.9% / +85,619)
5.0(+0.0000) (2+1 votes)
12 (+0.0% / +0)
48,846 (-0.3% / -165)
3.8358(+0.0000) (67+0 votes)
45,615 (+0.1% / +60)
3.2419(+0.0000) (372+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
16,268 (-52.5% / -17,982)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12,545 (+0.0% / +0)
4.0862(+0.0000) (58+0 votes)
19,378 (+0.0% / +0)
9,478 (+0.0% / +0)
3.0595(+0.0000) (84+0 votes)
5,351 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
6 (+0.0% / +0)
5,754 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
3,288 (-0.2% / -6)
4.9231(+0.0000) (26+0 votes)
6,166 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,683 (-0.1% / -2)
4.7(+0.0000) (210+0 votes)
2,085 (+0.4% / +9)
4.7273(+0.0000) (22+0 votes)
2,524 (-1.1% / -27)
4.125(+0.0000) (24+0 votes)
2,262 (-0.6% / -14)
4.6471(+0.0000) (17+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2,214 (+0.4% / +8)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
1,800 (-0.7% / -12)
3.9474(+0.0000) (19+0 votes)
2,124 (+0.4% / +8)
2.6829(+0.0000) (41+0 votes)
2,821 (+4.0% / +109)
2.5(+1.5000) (2+1 votes)
1,797 (+0.5% / +9)
2.75(+0.0000) (20+0 votes)
1,366 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
1,146 (-0.3% / -4)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
1,313 (-0.2% / -3)
3.8462(+0.0000) (13+0 votes)
658 (-2.1% / -14)
4.7222(+0.0000) (72+0 votes)
950 (+0.1% / +1)
4.9231(+0.0000) (13+0 votes)
781 (+0.0% / +0)
4.3361(+0.0000) (122+0 votes)
750 (-2.3% / -18)
4.5042(+0.0000) (119+0 votes)
876 (-1.0% / -9)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
790 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (70+0 votes)
1,044 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
1,039 (-0.3% / -3)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
820 (+0.0% / +0)
4.6316(+0.0000) (38+0 votes)
798 (+2.3% / +18)
4.9412(+0.0078) (17+2 votes)
1,098 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
737 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (55+0 votes)
758 (+0.0% / +0)
4.4359(+0.0000) (39+0 votes)
1,283 (+0.4% / +5)
1.6667(+0.1667) (3+1 votes)
734 (+1.2% / +9)
4.1739(+0.0000) (23+0 votes)
656 (+1.4% / +9)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,037 (-1.5% / -16)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
561 (+0.0% / +0)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
63
Timer
853 (+0.7% / +6)
3.3333(+0.0000) (15+0 votes)
697 (+3.4% / +23)
3.8824(+0.0000) (17+0 votes)
519 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
539 (+0.4% / +2)
4.8125(+0.0000) (16+0 votes)
685 (-2.1% / -15)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
573 (+0.0% / +0)
4.3704(+0.0000) (27+0 votes)
544 (-0.5% / -3)
4.5556(+0.0000) (36+0 votes)
505 (-1.4% / -7)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
486 (+0.0% / +0)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
532 (-1.8% / -10)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
421 (-1.4% / -6)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
606 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
505 (+0.4% / +2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
410 (-4.7% / -20)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
542 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
409 (+2.8% / +11)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
561 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
424 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
345 (-3.1% / -11)
4.25(+0.0000) (64+0 votes)
428 (-0.5% / -2)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
409 (-0.7% / -3)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
360 (-1.1% / -4)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
461 (-2.5% / -12)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
86
Limber
441 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
463 (+0.9% / +4)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
452 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
377 (+0.0% / +0)
4.4706(+0.0000) (17+0 votes)
344 (-1.1% / -4)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
357 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
426 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
294 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
366 (+1.4% / +5)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
379 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
326 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
484 (-0.8% / -4)
325 (-0.9% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
326 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
303 (-0.7% / -2)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
292 (+0.3% / +1)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
285 (-2.4% / -7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
377 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
318 (+2.3% / +7)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
427 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
339 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
247 (+0.0% / +0)
4.5484(+0.0000) (31+0 votes)
351 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
400 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
316 (-0.9% / -3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
343 (-1.4% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
308 (-1.0% / -3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
253 (+0.0% / +0)
4.2667(+0.0000) (15+0 votes)
283 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
304 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
249 (-2.0% / -5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
227 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
313 (-3.7% / -12)
207 (+0.5% / +1)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
205 (+2.0% / +4)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
292 (+4.3% / +12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
234 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
200 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
226 (+0.9% / +2)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
258 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
218 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
277 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
260 (+1.6% / +4)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
194 (-1.0% / -2)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
265 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
218 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
254 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
283 (+0.7% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
192 (-1.5% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
221 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
215 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
249 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
226 (-5.4% / -13)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
210 (-0.9% / -2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
232 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
194 (-3.5% / -7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
206 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
246 (-1.6% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
169 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
219 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
188 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
222 (-0.4% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
210 (-1.4% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
198 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
188 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
153 (+0.7% / +1)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
262 (+1.6% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
175 (-2.8% / -5)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
188 (-2.1% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
206 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
156 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
149 (-3.9% / -6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
150 (-2.6% / -4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
231 (-3.3% / -8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
177 (-2.2% / -4)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
182 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
154 (-2.5% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
212 (-4.5% / -10)
166 (-4.0% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
165
EarthTab
177 (+1.7% / +3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
151 (-15.6% / -28)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
151 (-6.2% / -10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
167 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
149 (-2.6% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
187 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
175 (+3.6% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
207 (-3.7% / -8)
186 (+1.6% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
178 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
133 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
158 (+2.6% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
206 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
175 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
158 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
201 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
201 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
200 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
154 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (28+0 votes)
154 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
161 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
159 (+1.3% / +2)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
190 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
186 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
164 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
190 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
157 (-8.2% / -14)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
182 (-3.7% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
134 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
182 (+0.6% / +1)
155 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
176 (+0.0% / +0)
119 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
138 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
125 (-1.6% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
159 (-8.1% / -14)
169 (+3.7% / +6)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
145 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
154 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
167 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
140 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
159 (+0.0% / +0)
146 (-0.7% / -1)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
127 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
162 (+0.0% / +0)
127 (-5.9% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
162 (+1.2% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
116 (-0.9% / -1)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
139 (+3.0% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
112 (+4.7% / +5)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
131 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
106 (-0.9% / -1)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
104 (-6.3% / -7)
4.2(-0.1333) (5-1 votes)
145 (+0.0% / +0)
125 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
102 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
114 (+2.7% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
141 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
142 (+0.0% / +0)
101 (-4.7% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
88 (-5.4% / -5)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
136 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
98 (-2.0% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
137 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
132 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
97 (+6.6% / +6)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
131 (+0.0% / +0)
103 (-1.0% / -1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
97 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
92 (-3.2% / -3)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
108 (+0.9% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
107 (+0.9% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
99 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
128 (+0.0% / +0)
98 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
124 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
95 (-2.1% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
124 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
100 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
110 (+3.8% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
93 (-1.1% / -1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
255
ForMe
115 (-2.5% / -3)
108 (-4.4% / -5)
116 (+0.0% / +0)
112 (+0.0% / +0)
85 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
108 (+4.9% / +5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
110 (-2.7% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
125 (+9.6% / +11)
115 (+0.9% / +1)
115 (+1.8% / +2)
113 (+0.0% / +0)
86 (+4.9% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
85 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
103 (+8.4% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
82 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
81 (+0.0% / +0)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
110 (+0.0% / +0)
87 (+2.4% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
103 (-2.8% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
88 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
83 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
79 (+3.9% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
66 (+1.5% / +1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
84 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
81 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
93 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
103 (+0.0% / +0)
90 (+2.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
72 (-4.0% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
99 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
101 (+4.1% / +4)
83 (-3.5% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
98 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
98 (+0.0% / +0)
84 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
97 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
74 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
90 (-6.2% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
98 (+2.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)