extension ExtPose

Keyword: spyware -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
20,000 (+0.0% / +0)
2.9444(+0.0000) (18+0 votes)
14,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6926(-0.0001) (59,580+34 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1818(-0.3182) (11+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1095(+0.0000) (137+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.3676(+0.0000) (68+0 votes)
356 (+1.7% / +6)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
396 (+4.8% / +18)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
9,000,000 (+0.0% / +0)
4.4402(+0.0002) (313,822+192 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.7591(+0.0000) (41,122+28 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7945(+0.0001) (144,396+79 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8319(+0.0001) (52,153+55 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7293(+0.0004) (9,424-1 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7786(+0.0000) (1,292+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.3529(+0.0000) (51+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5809(+0.0005) (902+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.608(+0.0000) (801+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.6643(+0.0004) (2,562+3 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.8487(+0.0003) (4,084+9 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.5068(-0.0014) (2,948+18 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.2631(+0.0000) (745+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.0015(+0.0015) (1,352+1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.9409(+0.0000) (186+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0007) (764+2 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7226(+0.0000) (1,579+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8434(+0.0000) (1,552+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9049(+0.0001) (852+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2624(+0.0034) (442+2 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.3858(+0.0000) (464+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3788(+0.0000) (132+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (86+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.0339(+0.0000) (59+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.1753(+0.0000) (97+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.506(+0.0000) (168+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4043(+0.0000) (47+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4809(+0.0000) (131+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1636(+0.0000) (165+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6562(+0.0000) (128+0 votes)
30,000 (+50.0% / +10,000)
4.4217(+0.0085) (166-1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.9231(+0.0000) (26+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.16(+0.0000) (50+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.6333(+0.0000) (30+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.1557(+0.0000) (122+0 votes)
44
EZ Zoom
4,000 (+0.0% / +0)
3.6984(+0.0049) (63+1 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6522(+0.0000) (46+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8065(+0.0000) (31+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4103(+0.0000) (39+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6579(+0.0000) (38+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.95(+0.0000) (40+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (44+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
54
Vouch
1,000 (+0.4% / +4)
4.7333(+0.0000) (30+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1585(+0.0000) (82+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.28(+0.0000) (25+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.84(+0.0000) (25+0 votes)
766 (+1.7% / +13)
3.9167(+0.0000) (12+0 votes)
912 (-0.1% / -1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
464 (+0.2% / +1)
3.9167(+0.0000) (24+0 votes)
290 (-2.4% / -7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
595 (-1.3% / -8)
63
Mergely
309 (-1.0% / -3)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
159 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
380 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
148 (-0.7% / -1)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
151 (-3.2% / -5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
156 (+2.0% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
125 (+5.0% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
70
gifster
116 (-4.1% / -5)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
285 (+8.4% / +22)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
763 (+0.1% / +1)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
190 (+0.5% / +1)
5.0(+2.0000) (2+0 votes)
69 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
349 (+4.5% / +15)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
76
Listeri
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
77
Copy
4 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
700,000 (+0.0% / +0)
4.3059(-0.0065) (510+1 votes)