extension ExtPose

Keyword: spyware

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
6,779,529 (+0.4% / +29,983)
4.687(+0.0000) (48,650+0 votes)
5,642 (+22.8% / +1,049)
436 (+0.9% / +4)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
33,353 (+1.2% / +396)
4.4358(+0.0000) (358+0 votes)
2,918 (+1.0% / +28)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
1,506 (-0.7% / -10)
3.2222(+0.0000) (9+0 votes)
454 (+2.5% / +11)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
51 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,876,627 (+0.4% / +30,015)
4.2166(-0.0000) (104,465-2 votes)
2,667,367 (+0.4% / +10,414)
4.6984(-0.0000) (28,612-3 votes)
1,069,347 (+0.0% / +0)
4.5374(+0.0000) (11,840+0 votes)
321,549 (+0.0% / +0)
4.051(+0.0000) (1,137+0 votes)
179,263 (+0.2% / +391)
3.7402(+0.0000) (1,601+0 votes)
150,824 (+0.3% / +400)
3.8882(+0.0000) (1,476+0 votes)
74,007 (+1.6% / +1,178)
4.7048(+0.0000) (559+0 votes)
76,692 (+0.4% / +307)
4.0886(+0.0000) (79+0 votes)
54,606 (+0.5% / +284)
4.6359(+0.0000) (195+0 votes)
69,652 (+1.2% / +811)
3.7241(+0.0000) (29+0 votes)
38,001 (+0.5% / +179)
4.5676(+0.0000) (555+0 votes)
63,268 (+0.7% / +428)
3.4615(+0.0000) (91+0 votes)
34,487 (-0.1% / -31)
4.2805(+0.0000) (82+0 votes)
27,174 (+0.4% / +98)
3.8682(+0.0000) (296+0 votes)
20,438 (+0.9% / +185)
4.686(+0.0000) (121+0 votes)
22,450 (+0.6% / +127)
4.8667(+0.0000) (60+0 votes)
23,104 (+0.2% / +51)
4.4414(+0.0000) (111+0 votes)
14,794 (-0.0% / -4)
4.1413(+0.0000) (92+0 votes)
11,198 (+0.0% / +0)
4.1796(+0.0000) (167+0 votes)
12,643 (+1.4% / +176)
4.0943(+0.0000) (53+0 votes)
13,878 (+0.3% / +41)
3.0811(+0.0000) (185+0 votes)
6,776 (+0.0% / +0)
4.6609(+0.0000) (115+0 votes)
11,300 (+0.4% / +46)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
11,286 (+0.6% / +67)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
7,791 (+1.2% / +93)
4.0(+0.0000) (30+0 votes)
6,004 (+0.1% / +4)
3.9085(+0.0000) (164+0 votes)
5,075 (-0.3% / -13)
4.2544(+0.0000) (114+0 votes)
6,162 (+1.1% / +67)
3.2(+0.0000) (35+0 votes)
5,712 (+1.0% / +59)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,308 (+0.6% / +21)
4.1016(+0.0000) (128+0 votes)
3,745 (+0.4% / +15)
4.8571(+0.0000) (14+0 votes)
40
EZ Zoom
3,435 (+0.6% / +20)
3.8714(+0.0000) (70+0 votes)
2,870 (-0.1% / -3)
4.7742(+0.0000) (31+0 votes)
4,627 (+0.2% / +10)
3.4286(+0.0000) (21+0 votes)
3,395 (-0.2% / -6)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
2,686 (+0.3% / +7)
4.0417(+0.0000) (48+0 votes)
2,819 (+0.6% / +16)
3.9118(+0.0000) (34+0 votes)
2,495 (+0.0% / +0)
4.4681(+0.0000) (47+0 votes)
2,501 (+0.3% / +7)
4.4375(+0.0000) (32+0 votes)
2,517 (+1.1% / +28)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
2,864 (+0.7% / +21)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
2,122 (+0.8% / +16)
4.4595(+0.0000) (37+0 votes)
2,111 (+1.1% / +22)
4.0513(+0.0000) (39+0 votes)
3,252 (+2.5% / +79)
1,798 (+0.8% / +14)
3.875(+0.0000) (24+0 votes)
54
Vouch
1,272 (+0.0% / +0)
4.7333(+0.0000) (30+0 votes)
1,542 (-0.4% / -6)
3.7931(+0.0000) (29+0 votes)
1,353 (+1.0% / +13)
4.2055(+0.0000) (73+0 votes)
1,341 (+1.3% / +17)
3.66(+0.0000) (50+0 votes)
1,398 (+0.8% / +11)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
1,173 (-1.4% / -17)
4.1273(+0.0000) (55+0 votes)
1,503 (+0.7% / +10)
2.9828(+0.0000) (58+0 votes)
1,180 (+0.8% / +9)
4.44(+0.0000) (25+0 votes)
1,250 (+1.1% / +13)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
1,068 (+1.5% / +16)
4.44(+0.0000) (25+0 votes)
930 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (21+0 votes)
818 (-1.0% / -8)
4.0(+0.0000) (47+0 votes)
1,067 (-1.2% / -13)
2.8065(+0.0000) (31+0 votes)
993 (+0.2% / +2)
3.4545(+0.0000) (77+0 votes)
841 (-0.2% / -2)
4.0476(+0.0000) (21+0 votes)
973 (+0.3% / +3)
2.8684(+0.0000) (38+0 votes)
691 (+0.7% / +5)
3.9545(+0.0000) (44+0 votes)
660 (+0.0% / +0)
4.1143(+0.0000) (35+0 votes)
917 (+1.4% / +13)
3.0556(+0.0000) (18+0 votes)
816 (-1.7% / -14)
2.7556(+0.0000) (45+0 votes)
933 (-1.3% / -12)
2.7143(+0.0000) (7+0 votes)
824 (+0.0% / +0)
2.8837(+0.0000) (43+0 votes)
850 (+1.2% / +10)
3.3333(+0.0000) (18+0 votes)
866 (-0.3% / -3)
2.8182(+0.0000) (11+0 votes)
831 (+1.3% / +11)
3.4737(+0.0000) (19+0 votes)
697 (+0.9% / +6)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
788 (+0.1% / +1)
3.3043(+0.0000) (23+0 votes)
550 (+1.1% / +6)
3.8367(+0.0000) (49+0 votes)
699 (-2.8% / -20)
3.125(+0.0000) (64+0 votes)
708 (+0.1% / +1)
3.1667(+0.0000) (36+0 votes)
679 (-0.7% / -5)
3.3243(+0.0000) (37+0 votes)
535 (-0.6% / -3)
4.2593(+0.0000) (27+0 votes)
699 (+2.0% / +14)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
691 (+0.7% / +5)
2.9524(+0.0000) (21+0 votes)
658 (+0.8% / +5)
3.0857(+0.0000) (35+0 votes)
854 (-0.4% / -3)
2.3333(+0.0000) (15+0 votes)
606 (+1.7% / +10)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
658 (+0.0% / +0)
3.2414(+0.0000) (29+0 votes)
531 (-2.4% / -13)
3.7647(+0.0000) (17+0 votes)
828 (+1.1% / +9)
2.4474(+0.0000) (38+0 votes)
824 (+1.1% / +9)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
625 (+0.2% / +1)
2.9697(+0.0000) (33+0 votes)
480 (-1.4% / -7)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
444 (+1.1% / +5)
3.9062(+0.0000) (32+0 votes)
530 (-0.2% / -1)
3.0714(+0.0000) (28+0 votes)
550 (-2.0% / -11)
3.125(+0.0000) (16+0 votes)
401 (-0.5% / -2)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
543 (+0.9% / +5)
3.05(+0.0000) (20+0 votes)
522 (+2.2% / +11)
3.0(+0.0000) (20+0 votes)
653 (+0.0% / +0)
2.2222(+0.0000) (9+0 votes)
497 (+0.6% / +3)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
105
Bmx Tab
490 (-1.4% / -7)
3.0357(+0.0000) (28+0 votes)
399 (-0.5% / -2)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
403 (+0.8% / +3)
3.6667(+0.0000) (18+0 votes)
429 (-0.2% / -1)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
597 (+0.3% / +2)
1.4474(+0.0000) (38+0 votes)
591 (+1.2% / +7)
2.3043(+0.0000) (23+0 votes)
444 (-1.8% / -8)
2.7778(+0.0000) (18+0 votes)
284 (-0.4% / -1)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
358 (-3.0% / -11)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
388 (+1.3% / +5)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
115
Exo Tab
345 (+0.3% / +1)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
369 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
514 (+1.6% / +8)
2.6(+0.0000) (25+0 votes)
419 (-0.2% / -1)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
284 (+0.4% / +1)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
309 (+2.0% / +6)
4.3478(+0.0000) (23+0 votes)
318 (+3.2% / +10)
3.8125(+0.0000) (16+0 votes)
389 (+0.8% / +3)
2.8333(+0.0000) (18+0 votes)
360 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
383 (+1.1% / +4)
3.5714(+0.0000) (14+0 votes)
282 (-2.1% / -6)
4.1304(+0.0000) (23+0 votes)
453 (-0.7% / -3)
2.6429(+0.0000) (14+0 votes)
331 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
311 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
306 (+1.3% / +4)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
261 (+0.4% / +1)
3.9394(+0.0000) (33+0 votes)
318 (-1.2% / -4)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
313 (+1.0% / +3)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
329 (+0.3% / +1)
3.1143(+0.0000) (35+0 votes)
288 (+1.4% / +4)
3.6667(+0.0000) (15+0 votes)
403 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
136
FNAF Tab
291 (-2.7% / -8)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
277 (-0.7% / -2)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
259 (+1.2% / +3)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
329 (-1.5% / -5)
2.7647(+0.0000) (17+0 votes)
336 (+0.6% / +2)
3.1875(+0.0000) (16+0 votes)
345 (+1.5% / +5)
3.25(+0.0000) (8+0 votes)
250 (-1.6% / -4)
3.913(+0.0000) (23+0 votes)
414 (+4.5% / +18)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
295 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
391 (+3.2% / +12)
325 (-1.5% / -5)
3.3333(+0.0000) (9+0 votes)
315 (+0.6% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
313 (-0.9% / -3)
3.6429(+0.0000) (14+0 votes)
298 (-4.2% / -13)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
301 (-1.6% / -5)
3.2941(+0.0000) (17+0 votes)
322 (+1.9% / +6)
2.7143(+0.0000) (7+0 votes)
272 (+2.3% / +6)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
212 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
209 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
244 (+1.7% / +4)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
292 (+0.7% / +2)
2.7333(+0.0000) (15+0 votes)
289 (-0.7% / -2)
3.2667(+0.0000) (15+0 votes)
292 (-1.0% / -3)
3.3333(+0.0000) (12+0 votes)
226 (-4.2% / -10)
4.25(+0.0000) (16+0 votes)
272 (+1.1% / +3)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
340 (+1.5% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
239 (+2.6% / +6)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
274 (+0.7% / +2)
2.7143(+0.0000) (14+0 votes)
313 (-4.6% / -15)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
232 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
262 (+1.6% / +4)
2.9474(+0.0000) (19+0 votes)
217 (+0.5% / +1)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
226 (+1.3% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
169
NBA Tab
201 (-5.2% / -11)
4.4118(+0.0000) (17+0 votes)
251 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
235 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
172
Mergely
234 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
267 (-2.6% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
259 (-2.3% / -6)
3.4167(+0.0000) (12+0 votes)
275 (+3.4% / +9)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
225 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
216 (-0.5% / -1)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
211 (-2.8% / -6)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
246 (-0.8% / -2)
2.7368(+0.0000) (19+0 votes)
236 (-1.7% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
200 (+3.6% / +7)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
301 (-0.3% / -1)
2.1667(+0.0000) (18+0 votes)
212 (+3.9% / +8)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
248 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
292 (-1.7% / -5)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
240 (+0.8% / +2)
3.6154(+0.0000) (13+0 votes)
210 (-2.8% / -6)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
285 (+2.5% / +7)
210 (-0.9% / -2)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
277 (+0.4% / +1)
275 (-1.1% / -3)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
237 (-0.4% / -1)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
231 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
246 (+2.1% / +5)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
189 (+1.6% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
199 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
193 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
211 (-2.8% / -6)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
199
Guns Tab
194 (-2.0% / -4)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
191 (+2.7% / +5)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
256 (+1.6% / +4)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
216 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (9+0 votes)
154 (-3.1% / -5)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
199 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
210 (+0.5% / +1)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
242 (-0.4% / -1)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
244 (+1.2% / +3)
2.3333(+0.0000) (6+0 votes)
160 (+0.6% / +1)
4.2667(+0.0000) (15+0 votes)
209
Ski Tab
239 (+0.8% / +2)
2.2727(+0.0000) (11+0 votes)
235 (+0.9% / +2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
231 (-2.5% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
216 (+1.4% / +3)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
233 (+0.9% / +2)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
154 (+3.4% / +5)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
154 (-1.3% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
199 (+1.5% / +3)
2.875(+0.0000) (8+0 votes)
169 (-2.9% / -5)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
163 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
219
Bali Tab
169 (-1.2% / -2)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
191 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
225 (+0.9% / +2)
1.8889(+0.0000) (9+0 votes)
187 (-1.1% / -2)
2.8889(+0.0000) (9+0 votes)
183 (-4.7% / -9)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
189 (+3.3% / +6)
3.6154(+0.0000) (13+0 votes)
150 (+0.7% / +1)
3.7143(+0.0000) (14+0 votes)
194 (-1.0% / -2)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
196 (-1.0% / -2)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
189 (+5.0% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
168 (-2.3% / -4)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
178 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
179 (+1.1% / +2)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
179 (+1.1% / +2)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
186 (+0.0% / +0)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
136 (-0.7% / -1)
4.5714(+0.0000) (21+0 votes)
167 (+1.8% / +3)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
187 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
207 (+0.5% / +1)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
181 (+2.3% / +4)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
146 (-0.7% / -1)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
165 (+7.1% / +11)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
171 (-1.2% / -2)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
242
Milan Tab
174 (+1.2% / +2)
2.8333(+0.0000) (6+0 votes)
157 (+1.3% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
168 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
136 (-0.7% / -1)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
155 (-2.5% / -4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
188 (-1.1% / -2)
1.75(+0.0000) (16+0 votes)
159 (-6.5% / -11)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
165 (-1.8% / -3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
131 (+4.0% / +5)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
168 (+2.4% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
137 (-1.4% / -2)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
142 (+1.4% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
179 (+1.1% / +2)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
161 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
160 (-3.0% / -5)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
146 (-0.7% / -1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
148 (-3.3% / -5)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
173 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
151 (+2.7% / +4)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
163 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
149 (-2.0% / -3)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
120 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
150 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
163 (-3.0% / -5)
1.75(+0.0000) (16+0 votes)
115 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
169 (+3.7% / +6)
1.8571(+0.0000) (7+0 votes)
157 (-2.5% / -4)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
112 (-0.9% / -1)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
167 (+2.5% / +4)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
107 (+1.9% / +2)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
160 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
141 (-1.4% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
137 (-2.1% / -3)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
119 (+1.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
98 (+5.4% / +5)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
116 (+4.5% / +5)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
115 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
110 (-0.9% / -1)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
149 (-3.9% / -6)
1.5714(+0.0000) (7+0 votes)
138 (+0.7% / +1)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
142 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
108 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
130 (+1.6% / +2)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
143 (-2.1% / -3)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
123 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
138 (-4.8% / -7)
2.1429(+0.0000) (7+0 votes)
144 (-0.7% / -1)
2.4(+0.0000) (20+0 votes)
123 (+2.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
120 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (10+0 votes)
115 (-1.7% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
108 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
143 (+1.4% / +2)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
90 (-1.1% / -1)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (6+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
138 (-1.4% / -2)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
118 (+3.5% / +4)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
74 (-5.1% / -4)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
111 (-1.8% / -2)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)