extension ExtPose

Keyword: spyware -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (55,129+6 votes)
11,938 (+0.1% / +16)
2.9(+0.0000) (15+0 votes)
5,556,185 (-0.0% / -1,272)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)
16,490 (+0.3% / +55)
4.1(+0.0000) (105+0 votes)
11,008 (-0.5% / -53)
4.4(+0.0000) (66+0 votes)
1,189 (+61.5% / +453)
3.7(+0.7000) (3+1 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (270,583+115 votes)
3,286,460 (+0.3% / +11,033)
4.7(+0.0000) (36,214+17 votes)
1,033,418 (+0.1% / +1,357)
4.8(+0.0000) (47,279+3 votes)
481,411 (+0.1% / +628)
4.8(+0.0000) (9,435-6 votes)
1,384,981 (-0.0% / -345)
4.3(+0.0000) (212+0 votes)
391,210 (+0.1% / +411)
4.8(+0.0000) (2,400-1 votes)
678,743 (+0.0% / +192)
4.3(+0.0000) (951+1 votes)
330,896 (+0.1% / +233)
4.7(+0.0000) (1,436+0 votes)
378,753 (+0.1% / +278)
4.0(+0.0000) (1,264+1 votes)
153,675 (+0.3% / +423)
3.7(+0.0000) (1,584+0 votes)
215,984 (+0.1% / +278)
4.0(+0.0000) (152+0 votes)
101,410 (-0.2% / -166)
4.7(+0.0000) (594+0 votes)
136,039 (+0.1% / +69)
4.2(+0.0000) (334+0 votes)
101,969 (+0.2% / +225)
3.9(+0.0000) (1,543+0 votes)
67,529 (+2.1% / +1,412)
4.4(+0.0000) (123+0 votes)
93,038 (+0.2% / +158)
3.6(+0.0000) (120+0 votes)
83,890 (+0.4% / +337)
3.4(+0.0000) (462+0 votes)
72,548 (+0.0% / +28)
3.1(+0.0000) (57+0 votes)
49,392 (+0.2% / +82)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
29,658 (+0.0% / +10)
4.6(+0.0000) (130+0 votes)
24,595 (+0.1% / +25)
4.5(+0.0000) (111+0 votes)
26,375 (-0.2% / -42)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
20,870 (+0.3% / +62)
4.5(+0.0000) (129+0 votes)
20,446 (+0.2% / +40)
3.7(+0.0000) (246+0 votes)
11,624 (+0.4% / +42)
4.2(+0.0000) (165-1 votes)
10,717 (+0.5% / +58)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
6,568 (+0.2% / +13)
4.7(+0.0000) (126+0 votes)
11,245 (+0.0% / +1)
3.1(+0.0000) (185+0 votes)
9,650 (+0.0% / +4)
3.8(+0.0000) (29+0 votes)
8,142 (+0.0% / +1)
4.2(+0.0000) (51+0 votes)
6,374 (-0.1% / -8)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
6,234 (+0.2% / +10)
4.0(+0.0000) (115+0 votes)
6,747 (+0.4% / +28)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
6,825 (+148.9% / +4,083)
4.6(-0.2000) (35+14 votes)
3,270 (-0.6% / -19)
4.7(+0.0000) (44+0 votes)
3,627 (+0.8% / +29)
4.2(+0.0000) (118+0 votes)
43
EZ Zoom
3,975 (-1.1% / -44)
3.7(+0.0000) (63+0 votes)
4,037 (-0.2% / -10)
3.7(+0.0000) (29+0 votes)
2,582 (+0.5% / +14)
4.4(+0.0000) (36+0 votes)
1,778 (+0.6% / +11)
4.0(+0.0000) (39+0 votes)
1,683 (-1.4% / -24)
4.4(+0.0000) (41+0 votes)
48
Vouch
1,052 (+0.1% / +1)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
1,027 (+0.9% / +9)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
1,093 (+0.5% / +5)
4.2(+0.0000) (80+0 votes)
1,446 (+1.5% / +21)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,215 (+0.3% / +4)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
959 (-0.3% / -3)
3.8(+0.0000) (24+0 votes)
1,228 (-8.2% / -110)
729 (-0.1% / -1)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
423 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
366 (+0.8% / +3)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
288 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
334 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
60
Mergely
309 (-1.0% / -3)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
290 (-0.3% / -1)
161 (-4.7% / -8)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
179 (-1.6% / -3)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
172 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
65
gifster
109 (-1.8% / -2)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
111 (+1.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
63 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
75 (-2.6% / -2)
57 (+5.6% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
71
Listeri
17 (+6.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
6 (+0.0% / +0)
74
Copy
5 (+0.0% / +0)
5 (+25.0% / +1)
76
dlr
4 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
78
GibBar
3 (-25.0% / -1)