extension ExtPose

Keyword: spyware

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
2,142 (+0.8% / +16)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
541,031 (+0.0% / +0)
4.8341(+0.0000) (4,780+0 votes)
7,005,824 (+1.8% / +127,059)
4.6826(+0.0000) (47,652+4 votes)
4,279 (+2.1% / +86)
4.4727(+0.0000) (55+0 votes)
32,310 (-2.9% / -958)
4.4048(+0.0000) (126+0 votes)
378,482 (+0.0% / +0)
4.6321(-0.0011) (1,185+2 votes)
527,243 (+0.0% / +0)
3.0(-0.2000) (11+1 votes)
60,987 (+0.0% / +0)
4.4307(+0.0017) (339+1 votes)
411 (-6.6% / -29)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
3,694 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (33+0 votes)
1,119 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,056 (+0.0% / +0)
3.2222(+0.0000) (9+0 votes)
384 (+0.5% / +2)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,052,274 (+0.0% / +0)
4.1374(+0.0007) (87,347+108 votes)
1,091,749 (+0.0% / +0)
4.5342(-0.0000) (11,750+2 votes)
330,872 (+1.0% / +3,344)
4.0685(+0.0000) (1,109+0 votes)
178,826 (+0.0% / +0)
3.7391(+0.0000) (1,606+0 votes)
139,361 (+0.0% / +0)
3.892(+0.0000) (1,463+0 votes)
89,513 (+0.0% / +0)
4.4215(+0.0000) (1,127+0 votes)
86,017 (+0.2% / +138)
4.0643(+0.0000) (311+0 votes)
38,900 (+0.0% / +0)
4.6836(+0.0008) (414+1 votes)
51,152 (+0.0% / +0)
4.6102(+0.0000) (118+0 votes)
37,819 (+0.0% / +0)
4.5668(+0.0000) (554+0 votes)
59,826 (+0.9% / +534)
3.5181(+0.0000) (442+0 votes)
32,269 (+0.0% / +0)
3.8624(+0.0000) (298+0 votes)
36,255 (+0.0% / +0)
4.2391(+0.0000) (46+0 votes)
28,115 (+1.1% / +300)
3.8152(+0.0000) (92+0 votes)
34,801 (+0.0% / +0)
3.3867(+0.0000) (75+0 votes)
25,033 (+0.0% / +0)
4.2333(+0.0000) (60+0 votes)
31,703 (+0.0% / +0)
3.3714(+0.0000) (35+0 votes)
15,341 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (54+0 votes)
15,089 (+0.0% / +0)
4.1556(+0.0000) (90+0 votes)
15,116 (+2.0% / +303)
4.2111(+0.0089) (90+1 votes)
12,903 (+0.4% / +50)
4.4206(+0.0000) (107+0 votes)
11,601 (+0.0% / +0)
4.1747(+0.0000) (166+0 votes)
14,799 (+0.0% / +0)
3.087(+0.0000) (184+0 votes)
6,525 (+0.0% / +0)
4.6697(+0.0000) (109+0 votes)
10,943 (+0.9% / +97)
3.3021(+0.0000) (96+0 votes)
8,059 (+0.0% / +0)
4.0345(+0.0000) (29+0 votes)
7,806 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
5,862 (+1.0% / +60)
3.9198(+0.0000) (162+0 votes)
5,635 (+0.0% / +0)
4.2105(+0.0000) (57+0 votes)
5,065 (+0.0% / +0)
4.2655(+0.0000) (113+0 votes)
6,487 (+0.0% / +0)
3.1389(+0.0000) (36+0 votes)
4,379 (-3.4% / -156)
3.8(+0.0000) (30+0 votes)
3,924 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (14+0 votes)
4,902 (+0.0% / +0)
3.55(+0.0000) (20+0 votes)
2,846 (+1.2% / +35)
4.7742(+0.0000) (31+0 votes)
50
EZ Zoom
3,201 (+0.0% / +0)
3.8358(+0.0000) (67+0 votes)
3,551 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
52
VPNCity
3,617 (+9.0% / +298)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
2,724 (+0.0% / +0)
4.4681(+0.0000) (47+0 votes)
3,632 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
2,381 (+1.1% / +26)
4.0851(+0.0000) (47+0 votes)
2,321 (+0.0% / +0)
4.0513(+0.0000) (39+0 votes)
2,358 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
2,357 (+0.0% / +0)
3.9688(+0.0000) (32+0 votes)
2,004 (+0.0% / +0)
4.4595(+0.0000) (37+0 votes)
2,538 (-1.6% / -41)
2.7174(+0.0000) (46+0 votes)
61
Vouch
1,465 (+0.0% / +0)
4.7333(+0.0000) (30+0 votes)
1,699 (+0.0% / +0)
4.1273(+0.0000) (55+0 votes)
1,677 (+0.0% / +0)
3.9375(+0.0000) (48+0 votes)
1,797 (+2.3% / +41)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
1,468 (+0.0% / +0)
4.2027(+0.0000) (74+0 votes)
2,025 (+0.0% / +0)
2.9828(+0.0000) (58+0 votes)
2,064 (+0.7% / +14)
2.75(+0.0000) (32+0 votes)
1,661 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (21+0 votes)
1,576 (+0.0% / +0)
3.95(+0.0000) (20+0 votes)
1,655 (+0.0% / +0)
3.6078(+0.0000) (51+0 votes)
1,364 (-0.4% / -5)
4.44(+0.0000) (25+0 votes)
1,776 (-0.4% / -7)
2.8182(+0.0000) (11+0 votes)
1,381 (+0.0% / +0)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
1,289 (+0.0% / +0)
4.44(+0.0000) (25+0 votes)
1,337 (+0.0% / +0)
3.6842(+0.0000) (19+0 votes)
1,620 (+0.0% / +0)
3.3043(+0.0000) (23+0 votes)
2,017 (+0.0% / +0)
2.2857(+0.0000) (14+0 votes)
1,430 (+0.0% / +0)
2.8684(+0.0000) (38+0 votes)
1,395 (-1.9% / -27)
3.0857(+0.0000) (35+0 votes)
1,506 (+0.0% / +0)
3.4375(+0.0000) (16+0 votes)
1,071 (+0.6% / +6)
4.3125(+0.0000) (32+0 votes)
1,014 (+0.0% / +0)
3.8421(-0.0498) (38+1 votes)
1,112 (+0.0% / +0)
3.7647(+0.0000) (17+0 votes)
1,350 (+0.0% / +0)
2.85(+0.0000) (20+0 votes)
1,588 (+0.4% / +6)
1.5592(+0.0000) (338+0 votes)
925 (+0.0% / +0)
4.1143(+0.0000) (35+0 votes)
1,197 (-0.4% / -5)
3.1081(+0.0000) (37+0 votes)
881 (+0.0% / +0)
3.6957(+0.0000) (46+0 votes)
1,174 (+0.0% / +0)
2.8409(+0.0000) (44+0 votes)
852 (+0.0% / +0)
3.9545(+0.0000) (44+0 votes)
922 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
1,008 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (64+0 votes)
958 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
1,155 (-1.0% / -12)
2.7143(+0.0000) (7+0 votes)
1,065 (+0.0% / +0)
2.9048(+0.0000) (21+0 votes)
943 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
858 (+2.6% / +22)
4.0909(+0.0000) (22+0 votes)
1,309 (+0.0% / +0)
2.25(+0.0000) (8+0 votes)
704 (+0.0% / +0)
3.8367(+0.0000) (49+0 votes)
100
Bmx Tab
973 (-0.7% / -7)
2.9655(+0.0000) (29+0 votes)
101
Queen Tab
998 (+0.0% / +0)
3.4211(+0.0000) (19+0 votes)
1,184 (-4.2% / -52)
2.6(+0.0000) (25+0 votes)
749 (+0.0% / +0)
4.2593(+0.0000) (27+0 votes)
993 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (16+0 votes)
975 (+0.0% / +0)
3.05(+0.0000) (20+0 votes)
940 (+0.0% / +0)
3.1034(+0.0000) (29+0 votes)
1,199 (+0.0% / +0)
2.4474(+0.0000) (38+0 votes)
935 (+0.0% / +0)
2.9524(+0.0000) (21+0 votes)
873 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (30+0 votes)
837 (+0.0% / +0)
3.3243(+0.0000) (37+0 votes)
731 (+3.2% / +23)
3.6667(+0.0000) (18+0 votes)
750 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
853 (+0.0% / +0)
2.7647(+0.0000) (17+0 votes)
695 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (15+0 votes)
843 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
871 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
720 (-1.4% / -10)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
768 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
804 (+0.0% / +0)
2.7333(+0.0000) (15+0 votes)
753 (+0.0% / +0)
2.9697(+0.0000) (33+0 votes)
681 (+1.2% / +8)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
935 (+0.0% / +0)
2.3043(+0.0000) (23+0 votes)
761 (+2.0% / +15)
3.3333(+0.0000) (18+0 votes)
916 (+0.0% / +0)
2.1667(+0.0000) (18+0 votes)
579 (+1.0% / +6)
4.3333(+0.0000) (21+0 votes)
532 (+0.0% / +0)
3.9394(+0.0000) (33+0 votes)
717 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
549 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
506 (-1.2% / -6)
3.9062(+0.0000) (32+0 votes)
553 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
794 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
549 (+0.0% / +0)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
636 (+0.0% / +0)
3.2941(+0.0000) (17+0 votes)
625 (+0.0% / +0)
3.5625(+0.0000) (16+0 votes)
584 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
611 (+0.0% / +0)
2.8333(+0.0000) (18+0 votes)
604 (+0.0% / +0)
2.7778(+0.0000) (18+0 votes)
549 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
505 (+0.0% / +0)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
551 (-0.4% / -2)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
414 (-1.0% / -4)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
544 (+0.0% / +0)
3.1143(+0.0000) (35+0 votes)
572 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
577 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (14+0 votes)
702 (+0.0% / +0)
2.6429(+0.0000) (14+0 votes)
697 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
479 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
471 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
149
Guns Tab
509 (+1.2% / +6)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
460 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
549 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
512 (+0.0% / +0)
3.1875(+0.0000) (16+0 votes)
522 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (12+0 votes)
323 (+0.0% / +0)
4.9474(+0.0000) (19+0 votes)
627 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (6+0 votes)
156
Exo Tab
401 (+0.0% / +0)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
518 (+0.0% / +0)
3.2222(+0.0000) (9+0 votes)
521 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
603 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
490 (-0.6% / -3)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
363 (+2.8% / +10)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
416 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
500 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
377 (+0.0% / +0)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
483 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (8+0 votes)
451 (+0.0% / +0)
3.2667(+0.0000) (15+0 votes)
477 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
551 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
345 (+0.0% / +0)
4.3636(+0.0000) (22+0 votes)
471 (+0.0% / +0)
2.7143(+0.0000) (7+0 votes)
404 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
309 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
390 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
403 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
422 (+0.0% / +0)
2.9474(+0.0000) (19+0 votes)
425 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
420 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
440 (+0.0% / +0)
2.8889(+0.0000) (9+0 votes)
518 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
371 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
364 (+0.3% / +1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
182
NBA Tab
356 (+6.6% / +22)
4.4118(+0.0000) (17+0 votes)
440 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
488 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
321 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
373 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
417 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
410 (+4.1% / +16)
3.4167(+0.0000) (12+0 votes)
370 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
315 (+0.0% / +0)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
310 (+1.0% / +3)
4.25(+0.0000) (16+0 votes)
312 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
392 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
377 (+0.0% / +0)
3.6154(+0.0000) (13+0 votes)
307 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (14+0 votes)
454 (+0.0% / +0)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
314 (+0.0% / +0)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
365 (+0.3% / +1)
2.7143(+0.0000) (14+0 votes)
268 (-2.2% / -6)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
437 (+0.0% / +0)
1.75(+0.0000) (16+0 votes)
373 (+0.0% / +0)
2.875(+0.0000) (8+0 votes)
271 (+0.0% / +0)
3.913(+0.0000) (23+0 votes)
351 (-4.4% / -16)
2.6667(+0.0000) (9+0 votes)
347 (+0.0% / +0)
3.6429(+0.0000) (14+0 votes)
374 (+9.0% / +31)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
422 (+0.0% / +0)
1.8889(+0.0000) (9+0 votes)
422 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
304 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
303 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
314 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
341 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
292 (-0.3% / -1)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
335 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
326 (+0.0% / +0)
3.6154(+0.0000) (13+0 votes)
356 (+2.0% / +7)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
391 (+0.0% / +0)
2.625(+0.0000) (8+0 votes)
391 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
266 (+2.7% / +7)
4.2667(+0.0000) (15+0 votes)
296 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
384 (+2.4% / +9)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
363 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
363 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
356 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
206 (+1.5% / +3)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
350 (+0.0% / +0)
1.7059(+0.0000) (17+0 votes)
296 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
309 (-1.6% / -5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
272 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
308 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
244 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
287 (-1.4% / -4)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
232
Ski Tab
340 (+0.0% / +0)
2.2727(+0.0000) (11+0 votes)
273 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
284 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
251 (+2.9% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
272 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
328 (+0.0% / +0)
1.8571(+0.0000) (7+0 votes)
251 (+0.4% / +1)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
297 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
214 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
288 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
300 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
283 (+3.3% / +9)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
270 (+0.0% / +0)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
199 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
297 (-3.3% / -10)
2.1429(+0.0000) (7+0 votes)
255 (-1.2% / -3)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
223 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
221 (-0.5% / -1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
225 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
302 (+0.7% / +2)
2.1429(+0.0000) (7+0 votes)
262 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (6+0 votes)
200 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
254
Mergely
215 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
253 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
248 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
194 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
225 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
219 (+0.9% / +2)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
271 (+6.7% / +17)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
221 (+0.0% / +0)
2.7368(+0.0000) (19+0 votes)
215 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
272 (+0.0% / +0)
1.5714(+0.0000) (7+0 votes)
207 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
236 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
230 (+0.0% / +0)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
215 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
201 (+5.8% / +11)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
249 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
262 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (20+0 votes)
182 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
197 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
228 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
226 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
218 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
220 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
239 (-0.8% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
180 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
251 (+0.8% / +2)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
224 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
229 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
159 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
194 (-0.5% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
284
Bali Tab
183 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
186 (-0.5% / -1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
180 (-4.3% / -8)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
239 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
158 (-6.5% / -11)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
182 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
225 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
180 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
218 (-7.2% / -17)
184 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
294
Milan Tab
202 (+0.0% / +0)
2.8333(+0.0000) (6+0 votes)
180 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
172 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
226 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
183 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
166 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
173 (+1.8% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)