extension ExtPose

Keyword: spyware

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
6,174 (+3.0% / +177)
4.6(-0.2000) (18+1 votes)
7,206,313 (+0.1% / +10,183)
4.7(+0.0000) (49,430+4 votes)
53,921 (+1.5% / +804)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
608 (+0.2% / +1)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
24,222 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (56+0 votes)
3,529 (+0.0% / +0)
4.8(+0.1000) (16+1 votes)
1,470 (-0.1% / -1)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
444 (+0.5% / +2)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
75 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,753,087 (+0.1% / +9,039)
4.2(+0.0000) (120,447+160 votes)
2,767,836 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (29,407+3 votes)
336,884 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1,155+0 votes)
177,437 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (1,602+0 votes)
155,740 (-0.0% / -2)
3.9(+0.0000) (1,489+0 votes)
102,932 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (698+1 votes)
62,376 (+0.2% / +100)
4.7(+0.0000) (250+1 votes)
97,552 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (86+0 votes)
113,621 (+0.2% / +256)
3.3(-0.1000) (38+1 votes)
39,110 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (554+0 votes)
63,747 (+0.0% / +16)
3.5(+0.0000) (442+0 votes)
44,168 (+0.2% / +79)
4.4(+0.0000) (137+1 votes)
24,484 (+0.0% / +1)
4.7(+0.0000) (123+0 votes)
26,109 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (67+0 votes)
25,735 (+0.2% / +43)
3.9(+0.0000) (297+0 votes)
27,186 (+0.1% / +28)
4.4(+0.0000) (112+0 votes)
28,105 (+0.3% / +71)
3.3(+0.0000) (81+0 votes)
14,792 (+0.2% / +23)
4.1(+0.0000) (92+0 votes)
14,307 (+0.3% / +49)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
11,194 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (167+0 votes)
13,750 (-0.2% / -21)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
13,780 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (183+0 votes)
11,072 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
6,918 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (114+0 votes)
6,354 (+0.3% / +22)
3.9(+0.0000) (166+0 votes)
8,201 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (30+0 votes)
5,118 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (114+0 votes)
4,368 (-0.4% / -19)
4.2(+0.0000) (186+0 votes)
4,704 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
7,294 (+0.6% / +41)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,867 (-0.2% / -12)
4.2(+0.0000) (12+0 votes)
41
EZ Zoom
3,648 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (70+0 votes)
5,854 (+0.8% / +45)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
3,765 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (48+0 votes)
2,926 (-0.6% / -19)
4.8(+0.0000) (31+0 votes)
4,435 (+0.4% / +17)
3.4(+0.0000) (21+0 votes)
3,151 (-0.5% / -15)
3.9(+0.0000) (36+0 votes)
3,278 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
2,670 (-1.2% / -33)
4.4(+0.0000) (32+0 votes)
2,074 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (39+0 votes)
2,032 (+0.1% / +2)
4.4(+0.0000) (38+0 votes)
1,995 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (24+0 votes)
1,768 (+2.5% / +43)
3.8(+0.0000) (28+0 votes)
1,657 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
1,362 (-0.4% / -6)
4.2(+0.0000) (75+0 votes)
55
Vouch
1,197 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
1,965 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,268 (-0.7% / -9)
3.7(+0.0000) (50+0 votes)
1,362 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
1,125 (+1.1% / +12)
4.1(+0.0000) (55+0 votes)
1,233 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
1,007 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (46+0 votes)
1,021 (+1.1% / +11)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
940 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (22+0 votes)
1,133 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (38+0 votes)
1,157 (+0.2% / +2)
2.8(+0.0000) (28+0 votes)
1,083 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (45+0 votes)
1,008 (+1.1% / +11)
3.5(+0.0000) (77+0 votes)
868 (+1.8% / +15)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
1,076 (+1.8% / +19)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,055 (-0.3% / -3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
943 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
917 (-0.2% / -2)
3.3(+0.0000) (18+0 votes)
648 (+0.8% / +5)
4.0(+0.0000) (42+0 votes)
894 (+1.9% / +17)
3.3(+0.0000) (23+0 votes)
942 (+1.1% / +10)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
596 (+1.0% / +6)
3.8(+0.0000) (49+0 votes)
719 (-0.4% / -3)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
595 (-0.8% / -5)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
753 (-1.6% / -12)
3.3(+0.0000) (36+0 votes)
971 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (8+0 votes)
737 (-0.1% / -1)
3.1(+0.0000) (35+0 votes)
704 (+2.5% / +17)
3.1(+0.0000) (64+0 votes)
662 (-1.6% / -11)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
631 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (16+0 votes)
728 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (29+0 votes)
734 (-1.6% / -12)
3.0(+0.0000) (21+0 votes)
686 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (37+0 votes)
907 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (15+0 votes)
764 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
544 (+0.4% / +2)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
684 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (33+0 votes)
431 (-1.6% / -7)
4.9(+0.0000) (23+0 votes)
511 (-0.2% / -1)
3.9(+0.0000) (32+0 votes)
677 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
832 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (37+0 votes)
528 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
540 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
448 (-0.7% / -3)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
576 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (28+0 votes)
473 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
101
Exo Tab
449 (+2.0% / +9)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
704 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (9+0 votes)
557 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (19+0 votes)
544 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (19+0 votes)
660 (+0.2% / +1)
2.5(+0.0000) (24+0 votes)
106
Bmx Tab
509 (-1.0% / -5)
3.0(+0.0000) (28+0 votes)
527 (+4.2% / +21)
3.1(+0.0000) (16+0 votes)
490 (+1.2% / +6)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
452 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
445 (-3.5% / -16)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
467 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (17+0 votes)
576 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (23+0 votes)
355 (+0.9% / +3)
4.1(+0.0000) (23+0 votes)
369 (+0.0% / +0)
3.7(-0.1000) (15-1 votes)
446 (+0.5% / +2)
2.8(+0.0000) (18+0 votes)
389 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
331 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
336 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (14+0 votes)
401 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (18+0 votes)
408 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
284 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
348 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
414 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
373 (+0.5% / +2)
3.1(+0.0000) (35+0 votes)
371 (+0.3% / +1)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
479 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (14+0 votes)
284 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (33+0 votes)
350 (+1.2% / +4)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
463 (+0.0% / +0)
130
FNAF Tab
336 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
370 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (17+0 votes)
308 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
293 (+0.7% / +2)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
280 (+1.4% / +4)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
279 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
340 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (16+0 votes)
259 (+4.4% / +11)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
268 (-0.4% / -1)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
300 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
348 (+0.3% / +1)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
330 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
252 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
339 (+2.1% / +7)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
350 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
393 (+1.8% / +7)
2.2(+0.0000) (18+0 votes)
332 (+2.2% / +7)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
309 (+1.0% / +3)
2.7(+0.0000) (14+0 votes)
251 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
369 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
204 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
296 (-0.7% / -2)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
249 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
309 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
249 (+2.5% / +6)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
305 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
305 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
157
NBA Tab
229 (-0.9% / -2)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
254 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
198 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
268 (-2.2% / -6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
245 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
271 (+1.1% / +3)
2.9(+0.0000) (19+0 votes)
338 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (14+0 votes)
291 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (7+0 votes)
222 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
214 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
265 (-1.1% / -3)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
257 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
220 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
246 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
171
Mergely
229 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
224 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
217 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
246 (+2.9% / +7)
2.7(+0.0000) (19+0 votes)
259 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
176
Guns Tab
232 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
221 (+0.9% / +2)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
302 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
298 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
260 (-0.4% / -1)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
197 (-1.5% / -3)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
292 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
189 (-0.5% / -1)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
280 (-1.8% / -5)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
285 (+1.1% / +3)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
243 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
239 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (9+0 votes)
176 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
199 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
238 (-1.7% / -4)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
272 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
270 (+4.2% / +11)
209 (+1.5% / +3)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
180 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
267 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
236 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
175 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
188 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
205 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
240 (+0.4% / +1)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
220 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (9+0 votes)
189 (+3.3% / +6)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
194 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
254 (+4.5% / +11)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
221 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
211 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
180 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
197 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
179 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
211 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
216 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
200 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (12+0 votes)
184 (+3.4% / +6)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
194 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
196 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (12+0 votes)
236 (+3.1% / +7)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
171 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
178 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
233 (+0.9% / +2)
1.8(+0.0000) (16+0 votes)
191 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
199 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
194 (+0.5% / +1)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
204 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
153 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
192 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
182 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
224 (+3.2% / +7)
1.8(+0.0000) (15+0 votes)
169 (-2.3% / -4)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
136 (+0.0% / +0)
4.7(+0.1000) (22-1 votes)
189 (+0.5% / +1)
2.9(+0.0000) (8+0 votes)
231
Milan Tab
192 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
232
Ski Tab
218 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (11+0 votes)
191 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
185 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
210 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (9+0 votes)
184 (+1.1% / +2)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
195 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
178 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
176 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
181 (+1.1% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
137 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
143 (-2.7% / -4)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
171 (-0.6% / -1)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
165 (+3.1% / +5)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
171 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
186 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
140 (-0.7% / -1)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
132 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
164 (+1.2% / +2)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
127 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
168 (+1.8% / +3)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
161 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
150 (-0.7% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
148 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
159 (-1.2% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
184 (+5.1% / +9)
2.1(+0.0000) (7+0 votes)
175 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (7+0 votes)
131 (-2.2% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
129 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
168 (+1.8% / +3)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
142 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
163 (+1.2% / +2)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
150 (-2.0% / -3)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
162 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (7+0 votes)
153 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
140 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
122 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
108 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
155 (+1.3% / +2)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
147 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
135 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (10+0 votes)
137 (-1.4% / -2)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
122 (+0.8% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
99 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
138 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
149 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
110 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
147 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (20+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
144 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
122 (+2.5% / +3)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
144 (-4.0% / -6)
126 (-1.6% / -2)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
104 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
108 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
98 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
133 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
139 (-0.7% / -1)
104 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
119 (+1.7% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
137 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (9+0 votes)
136 (+0.7% / +1)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
99 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
86 (+1.2% / +1)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
113 (+2.7% / +3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)