extension ExtPose

Keyword: freeaddon -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
39,396 (+7.2% / +2,652)
5.0(+0.0000) (87+1 votes)
65,811 (+2.5% / +1,616)
5.0(+0.0000) (518+3 votes)
104,364 (+2.0% / +2,067)
3.5(+0.0000) (10,778+3 votes)
78,525 (+10.0% / +7,162)
2.8(+0.0000) (5,219-1 votes)
45,387 (+3.9% / +1,695)
2.8(+0.0000) (4,962+0 votes)
43,709 (+1.6% / +705)
2.9(+0.0000) (4,633-1 votes)
42,559 (+4.1% / +1,671)
2.4(+0.0000) (3,388+0 votes)
29,683 (-2.7% / -832)
5.0(+0.0000) (354+0 votes)
44,196 (+7.5% / +3,101)
4.9(+0.0000) (191+1 votes)
46,269 (+14.0% / +5,689)
5.0(+0.0000) (50+0 votes)
11,096 (+1.1% / +119)
4.9(+0.0000) (206+0 votes)
56,986 (+5.9% / +3,199)
2.9(+0.0000) (5,354+0 votes)
20,781 (-1.2% / -250)
4.9(+0.0000) (377+0 votes)
31,427 (-6.3% / -2,104)
4.9(+0.0000) (615+0 votes)
23,740 (+3.2% / +747)
4.8(+0.0000) (139+0 votes)
20,157 (+8.7% / +1,621)
5.0(+0.0000) (62+0 votes)
19,768 (+0.7% / +144)
5.0(+0.0000) (313+0 votes)
31,608 (+7.4% / +2,181)
4.9(+0.0000) (91+1 votes)
47,546 (+3.4% / +1,565)
2.0(+0.0000) (2,802+0 votes)
7,559 (+1.9% / +138)
4.9(+0.0000) (59+0 votes)
19,887 (+0.4% / +88)
3.4(+0.0000) (10,343+0 votes)
10,337 (-1.1% / -114)
4.8(+0.0000) (77+0 votes)
70,873 (+12.3% / +7,773)
2.4(+0.0000) (4,845+0 votes)
18,177 (-4.5% / -856)
4.9(+0.0000) (32+0 votes)
7,206 (+2.1% / +149)
5.0(+0.0000) (38+1 votes)
9,479 (+1.5% / +139)
5.0(+0.0000) (152+0 votes)
10,022 (+1.9% / +184)
5.0(+0.0000) (97+0 votes)
5,720 (+2.3% / +128)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
5,479 (+3.4% / +181)
5.0(+0.0000) (42+0 votes)
13,993 (+1.2% / +164)
2.8(+0.0000) (6,834+1 votes)
5,079 (+3.3% / +160)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
5,262 (+3.3% / +168)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
8,523 (+1.7% / +141)
5.0(+0.0000) (68+0 votes)
969,322 (-0.4% / -4,299)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
9,681 (+3.5% / +331)
4.9(+0.0000) (32+1 votes)
19,768 (+3.8% / +729)
1.9(+0.0000) (2,280+0 votes)
15,697 (+10.3% / +1,462)
4.8(+0.0000) (75+0 votes)
19,166 (+4.5% / +829)
1.6(+0.0000) (1,727+0 votes)
7,468 (+1.6% / +120)
4.9(+0.0000) (71+0 votes)
7,634 (+1.8% / +133)
5.0(+0.0000) (53+0 votes)
6,811 (+2.1% / +143)
4.9(+0.0000) (91+0 votes)
5,469 (+2.7% / +143)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
11,673 (+6.4% / +699)
4.9(+0.0000) (40+0 votes)
6,969 (+1.6% / +112)
4.9(+0.0000) (74+1 votes)
8,437 (+2.4% / +195)
2.3(+0.0000) (3,808-1 votes)
7,646 (+2.7% / +199)
5.0(+0.0000) (42+1 votes)
4,515 (+3.9% / +169)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
16,803 (+1.5% / +241)
2.0(+0.0000) (3,008+0 votes)
6,556 (+2.0% / +130)
4.8(+0.0000) (60+0 votes)
4,699 (+3.0% / +137)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
5,171 (+4.6% / +227)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
19,567 (+4.4% / +821)
2.2(+0.0000) (3,766+0 votes)
6,645 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (46+0 votes)
40,043 (+4.5% / +1,721)
2.2(+0.0000) (2,933+0 votes)
6,383 (+2.6% / +162)
4.9(+0.0000) (54+0 votes)
6,432 (+2.2% / +139)
4.9(+0.0000) (49+0 votes)
22,092 (+7.3% / +1,512)
1.8(+0.0000) (2,109+0 votes)
15,100 (+1.0% / +156)
2.0(+0.0000) (2,798+0 votes)
6,974 (+2.3% / +155)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
4,541 (+3.1% / +137)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
6,433 (+2.6% / +163)
5.0(+0.0000) (43+0 votes)
4,053 (+4.9% / +191)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,664 (+2.9% / +187)
5.0(+0.0000) (43+0 votes)
6,570 (+1.5% / +99)
5.0(+0.0000) (38+0 votes)
14,925 (+2.5% / +359)
2.0(+0.0000) (3,521+1 votes)
7,302 (+3.2% / +229)
1.8(+0.0000) (2,234+0 votes)
6,773 (+2.7% / +176)
2.0(+0.0000) (3,149+0 votes)
6,502 (+2.5% / +161)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
5,759 (+3.0% / +170)
5.0(+0.0000) (44+0 votes)
6,097 (+3.2% / +191)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
13,303 (+1.3% / +171)
2.0(+0.0000) (3,049+0 votes)
13,434 (+1.3% / +173)
1.9(+0.0000) (2,182+0 votes)
5,735 (+3.2% / +176)
5.0(+0.0000) (44+0 votes)
7,987 (+2.5% / +192)
2.8(+0.0000) (565+0 votes)
6,073 (+2.3% / +138)
4.9(+0.0000) (35+1 votes)
5,598 (+2.8% / +151)
5.0(+0.0000) (42+0 votes)
8,201 (+1.9% / +156)
4.9(+0.0000) (91+0 votes)
4,741 (+3.4% / +155)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,720 (+2.1% / +119)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
12,076 (+1.7% / +202)
2.0(+0.0000) (3,591+0 votes)
5,764 (+2.4% / +134)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
6,238 (+1.8% / +109)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
7,621 (+1.9% / +142)
2.7(+0.0000) (471+0 votes)
5,314 (+3.3% / +170)
4.7(+0.0000) (37+0 votes)
5,144 (+3.1% / +153)
4.8(+0.0000) (41+0 votes)
5,347 (+3.2% / +164)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
6,328 (+3.2% / +199)
4.6(+0.0000) (59+0 votes)
5,304 (+2.7% / +141)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
11,588 (+1.7% / +194)
1.9(+0.0000) (3,174+0 votes)
4,946 (+3.4% / +161)
5.0(+0.0000) (43+0 votes)
5,442 (+2.7% / +144)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
21,518 (+10.3% / +2,006)
1.7(+0.0000) (2,803-1 votes)
9,648 (+4.0% / +368)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
5,288 (+2.5% / +130)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
10,479 (+1.9% / +195)
2.2(+0.0000) (3,789+0 votes)
12,529 (+6.7% / +792)
2.0(+0.0000) (3,598+0 votes)
5,421 (+2.2% / +118)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
5,266 (+2.5% / +129)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
10,360 (+2.1% / +215)
1.8(+0.0000) (1,777+0 votes)
5,337 (+4.9% / +249)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
5,175 (+3.1% / +154)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
5,461 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (14-1 votes)
4,995 (+3.9% / +187)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
9,925 (+2.4% / +233)
1.8(+0.0000) (2,823+0 votes)
4,930 (+2.9% / +137)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
5,166 (+3.4% / +171)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
4,774 (+3.3% / +152)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
4,540 (+3.5% / +154)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
5,172 (+4.6% / +226)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
5,002 (+3.3% / +162)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
4,932 (+3.2% / +151)
2.3(+0.0000) (44+0 votes)
9,374 (+2.3% / +210)
1.8(+0.0000) (2,788-1 votes)
9,225 (+1.8% / +163)
2.0(+0.0000) (3,601-1 votes)
9,377 (+1.9% / +174)
1.5(+0.0000) (1,544+1 votes)
9,371 (+8.8% / +759)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
4,690 (+3.1% / +143)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
8,999 (+1.5% / +132)
1.8(+0.0000) (3,058+0 votes)
9,094 (+2.0% / +180)
2.3(+0.0000) (2,588+0 votes)
4,926 (+3.0% / +142)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
8,920 (+1.5% / +136)
2.1(+0.0000) (3,151+0 votes)
4,697 (+3.7% / +167)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
8,896 (+2.3% / +203)
1.9(+0.0000) (3,130+0 votes)
8,904 (+2.7% / +233)
1.5(+0.0000) (1,564+0 votes)
4,907 (+1.9% / +91)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
4,596 (+3.5% / +155)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
8,804 (+2.2% / +193)
2.0(+0.0000) (3,496+0 votes)
4,976 (+3.2% / +154)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
4,455 (+2.2% / +96)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
4,435 (+3.5% / +152)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
4,398 (+3.7% / +158)
1.3(+0.0000) (1,034+0 votes)
8,520 (+2.4% / +199)
1.8(+0.0000) (2,846+0 votes)
8,274 (+2.3% / +186)
2.0(+0.0000) (3,469+0 votes)
4,706 (+2.9% / +132)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
8,239 (+1.7% / +140)
1.8(+0.0000) (1,827+0 votes)
4,620 (+3.6% / +162)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
7,782 (+2.5% / +189)
1.7(+0.0000) (373+0 votes)
7,693 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (1,898+0 votes)
7,852 (+1.8% / +136)
2.4(+0.0000) (439+1 votes)
4,617 (+3.1% / +137)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
7,674 (+2.9% / +214)
2.0(+0.0000) (2,557+0 votes)
4,602 (+2.9% / +130)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
7,631 (+0.9% / +71)
1.7(+0.0000) (2,201+0 votes)
4,853 (+2.7% / +126)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
15,704 (+10.6% / +1,506)
2.2(+0.0000) (214+0 votes)
7,523 (+2.3% / +170)
1.6(+0.0000) (1,694+0 votes)
7,611 (-2.9% / -227)
1.4(+0.0000) (1,192+1 votes)
7,482 (+3.0% / +216)
1.9(+0.0000) (2,249+0 votes)
4,938 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,949 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,521 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
7,115 (+2.1% / +147)
2.2(+0.0000) (280+0 votes)
6,893 (+2.4% / +164)
1.4(+0.0000) (1,569+0 votes)
6,903 (+2.5% / +167)
1.7(+0.0000) (2,014+0 votes)
6,937 (+1.8% / +124)
2.1(+0.0000) (440+0 votes)
6,970 (+1.9% / +129)
1.4(+0.0000) (1,114+0 votes)
6,751 (+3.1% / +205)
1.5(+0.0000) (1,246+0 votes)
6,977 (+3.0% / +204)
1.6(+0.0000) (1,723+0 votes)
6,764 (+2.6% / +173)
1.4(+0.0000) (943+0 votes)
10,875 (-3.7% / -422)
1.6(+0.0000) (1,847+0 votes)
4,841 (+3.8% / +175)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
6,738 (+2.7% / +176)
1.6(+0.0000) (1,686+0 votes)
6,482 (+2.2% / +137)
1.6(+0.0000) (1,506+0 votes)
6,394 (+2.5% / +155)
1.6(+0.0000) (1,448+0 votes)
6,481 (+2.4% / +149)
1.6(+0.0000) (2,164+0 votes)
6,309 (+3.3% / +199)
1.5(+0.0000) (1,600+0 votes)
6,183 (+2.6% / +154)
1.4(+0.0000) (1,675+0 votes)
5,665 (+2.2% / +121)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
6,179 (+2.6% / +156)
1.9(+0.0000) (3,232+0 votes)
6,160 (+2.9% / +176)
1.7(+0.0000) (1,615+0 votes)
6,259 (+2.7% / +166)
2.1(+0.0000) (278+0 votes)
6,195 (+3.2% / +192)
1.6(+0.0000) (1,561+0 votes)
6,095 (+2.4% / +142)
1.6(+0.0000) (1,372+0 votes)
5,846 (+3.8% / +215)
1.5(+0.0000) (1,231+0 votes)
5,892 (+2.8% / +161)
1.6(+0.0000) (1,579+0 votes)
5,880 (+2.6% / +147)
1.4(+0.0000) (1,205+0 votes)
6,001 (+2.4% / +141)
1.5(+0.0000) (1,571-1 votes)
5,865 (+3.0% / +170)
1.7(+0.0000) (2,375+0 votes)
5,986 (+2.9% / +168)
1.6(+0.0000) (231+0 votes)
5,893 (+3.3% / +188)
1.4(+0.0000) (1,479+0 votes)
5,669 (+3.1% / +171)
1.4(+0.0000) (1,616+1 votes)
5,701 (+3.4% / +185)
1.4(+0.0000) (1,722+0 votes)
5,723 (+3.3% / +184)
1.5(+0.0000) (1,153+0 votes)
5,648 (+3.1% / +171)
1.7(+0.0000) (1,997+0 votes)
5,606 (+2.1% / +117)
1.3(+0.0000) (1,134+0 votes)
9,079 (+9.2% / +764)
1.4(+0.0000) (1,862+0 votes)
5,545 (+2.6% / +141)
1.5(+0.0000) (1,542+0 votes)
5,556 (+2.4% / +128)
1.6(+0.0000) (1,130+0 votes)
5,455 (+3.7% / +195)
1.4(+0.0000) (1,568+0 votes)
5,370 (+3.1% / +161)
1.5(+0.0000) (2,009+0 votes)
5,467 (+3.4% / +181)
1.5(+0.0000) (1,790+0 votes)
5,291 (+2.4% / +126)
1.6(+0.0000) (2,705+0 votes)
5,284 (+3.0% / +153)
1.4(+0.0000) (1,157+0 votes)
4,857 (+2.7% / +129)
4.7(+0.0000) (16+0 votes)
5,030 (+3.5% / +172)
1.4(+0.0000) (1,497+0 votes)
5,222 (+2.7% / +136)
1.4(+0.0000) (1,069+0 votes)
5,091 (+3.9% / +191)
1.3(+0.0000) (1,016+0 votes)
5,016 (+3.3% / +160)
1.4(+0.0000) (1,016-1 votes)
4,891 (+3.4% / +159)
1.5(+0.0000) (766+0 votes)
4,930 (+2.8% / +136)
1.2(+0.0000) (1,122+0 votes)
5,032 (+2.8% / +138)
1.4(+0.0000) (299+0 votes)
5,017 (+3.5% / +170)
1.2(+0.0000) (987+0 votes)
4,833 (+3.2% / +152)
1.3(+0.0000) (1,055+0 votes)
4,860 (+4.7% / +220)
1.4(+0.0000) (1,492+0 votes)
4,910 (+2.4% / +115)
1.2(+0.0000) (1,035+0 votes)
4,650 (+2.2% / +102)
1.4(+0.0000) (1,053+0 votes)
4,803 (+3.1% / +145)
1.5(+0.0000) (1,997+0 votes)
4,759 (+4.7% / +213)
1.3(+0.0000) (1,483+0 votes)
10,503 (+10.3% / +979)
1.3(+0.0000) (223+0 votes)
4,693 (+3.8% / +172)
1.3(+0.0000) (1,079+0 votes)
5,215 (+2.9% / +146)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
5,117 (+2.9% / +144)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,615 (+3.3% / +147)
1.4(+0.0000) (1,132+0 votes)
4,509 (+3.4% / +149)
1.3(+0.0000) (1,087+0 votes)
4,443 (+3.1% / +133)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
7,037 (+2.7% / +183)
1.5(+0.0000) (1,666+0 votes)
6,540 (+2.9% / +186)
4.9(+0.0000) (59+0 votes)
22,460 (+7.3% / +1,529)
5.0(+0.0000) (82+0 votes)
92,184 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (16,106+0 votes)
59,683 (+3.4% / +1,986)
2.8(+0.0000) (4,822-1 votes)
7,350 (+2.4% / +170)
1.7(+0.1000) (1,964+1 votes)
999,626 (-0.3% / -2,977)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
34,977 (+1.8% / +612)
3.0(+0.0000) (5,808+1 votes)
51,942 (+3.4% / +1,722)
2.1(+0.0000) (9,699+0 votes)
14,756 (+2.7% / +384)
1.7(+0.0000) (1,345+0 votes)
42,338 (+4.1% / +1,664)
2.3(+0.0000) (4,364+0 votes)
55,397 (+3.5% / +1,848)
2.2(+0.0000) (10,652-2 votes)
26,466 (+3.0% / +778)
1.9(+0.0000) (2,660+1 votes)
25,761 (+3.0% / +759)
5.0(+0.0000) (229+0 votes)
49,006 (+3.2% / +1,531)
4.9(+0.0000) (285+1 votes)
965,941 (-0.3% / -2,804)
80,460 (+2.1% / +1,686)
3.2(+0.0000) (6,549+3 votes)
21,016 (+2.6% / +523)
1.7(+0.0000) (1,832+0 votes)
45,292 (+3.4% / +1,476)
5.0(+0.0000) (98+0 votes)
67,007 (+2.6% / +1,673)
2.7(+0.0000) (4,593+0 votes)
43,140 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (120+0 votes)
28,935 (-2.7% / -818)
5.0(+0.0000) (101+1 votes)
54,628 (+3.3% / +1,756)
2.4(+0.0000) (11,209+0 votes)
6,659 (+1.9% / +125)
4.9(+0.0000) (48+0 votes)
22,243 (+3.6% / +782)
5.0(+0.0000) (75+0 votes)
47,626 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (9,312+0 votes)
4,680 (+3.2% / +147)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
21,714 (-3.8% / -855)
4.9(+0.0000) (54+0 votes)
42,176 (+1.9% / +775)
3.0(+0.0000) (4,619+0 votes)
13,445 (-3.1% / -434)
1.5(+0.0000) (1,214+0 votes)
5,272 (+3.3% / +170)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
12,813 (+1.5% / +192)
2.2(+0.0000) (3,768+0 votes)
32,143 (-1.2% / -385)
3.0(+0.0000) (7,782+0 votes)
109,946 (+11.7% / +11,507)
4.9(+0.0000) (272+0 votes)
11,849 (+1.8% / +204)
5.0(+0.0000) (131+1 votes)
38,911 (-2.1% / -815)
4.9(+0.0000) (274+0 votes)
29,393 (+5.6% / +1,547)
4.9(+0.0000) (337+0 votes)
5,843 (+2.7% / +156)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
28,876 (+2.6% / +742)
4.9(+0.0000) (258+1 votes)
18,606 (+1.2% / +219)
5.0(+0.0000) (197+0 votes)
27,913 (+3.6% / +971)
2.5(+0.0000) (3,227+0 votes)
15,580 (+2.4% / +368)
4.9(+0.0000) (292+1 votes)
11,604 (-2.0% / -231)
4.9(+0.0000) (189+1 votes)
4,895 (+3.4% / +160)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
11,852 (-3.3% / -408)
4.8(+0.0000) (73+1 votes)
921,307 (+0.3% / +2,881)
18,452 (-12.0% / -2,506)
2.3(+0.0000) (4,827+0 votes)
41,474 (+3.9% / +1,564)
1.7(+0.0000) (2,137+0 votes)
7,176 (-2.4% / -179)
4.8(+0.0000) (61+0 votes)
14,027 (+2.1% / +289)
2.5(+0.0000) (4,073+0 votes)
25,012 (+3.1% / +760)
3.1(+0.0000) (5,964+0 votes)
8,594 (+10.6% / +822)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
20,240 (+10.5% / +1,918)
5.0(+0.0000) (117+0 votes)
38,635 (+2.2% / +822)
2.5(+0.0000) (5,129+1 votes)
4,535 (+3.3% / +144)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,620 (+2.8% / +125)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,529 (+3.6% / +159)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
13,145 (+2.5% / +326)
5.0(+0.0000) (116+0 votes)
8,650 (-2.3% / -206)
4.9(+0.0000) (92+1 votes)
27,041 (+3.0% / +780)
4.9(+0.0000) (124+0 votes)
13,242 (+1.9% / +248)
2.8(+0.0000) (4,780+0 votes)
12,130 (+2.9% / +339)
4.9(+0.0000) (54+0 votes)
10,110 (+1.6% / +159)
5.0(+0.0000) (112+0 votes)
28,667 (+5.6% / +1,524)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
13,838 (+1.7% / +237)
2.7(+0.0000) (6,523+0 votes)
6,879 (+1.5% / +101)
5.0(+0.0000) (58+0 votes)
25,703 (+1.8% / +456)
2.6(+0.0000) (5,551+0 votes)
24,821 (+3.5% / +831)
2.0(+0.0000) (3,075+0 votes)
13,734 (+1.4% / +186)
2.7(+0.0000) (3,135+0 votes)
9,007 (+2.2% / +198)
5.0(+0.0000) (100+0 votes)
8,965 (+1.2% / +102)
5.0(+0.0000) (99+1 votes)
9,175 (+2.1% / +188)
4.9(+0.0000) (82+0 votes)
8,530 (+3.4% / +280)
4.9(+0.0000) (117+0 votes)
8,811 (+1.4% / +118)
5.0(+0.0000) (90+0 votes)
4,656 (+4.1% / +184)
1.2(+0.0000) (1,044+0 votes)
12,279 (+1.7% / +205)
2.7(+0.0000) (6,203+0 votes)
7,858 (+1.9% / +145)
4.9(+0.0000) (128+0 votes)
8,435 (+2.5% / +209)
5.0(+0.0000) (79+0 votes)
8,207 (+2.2% / +176)
4.9(+0.0000) (82+0 votes)
8,759 (+3.9% / +329)
4.9(+0.0000) (62+0 votes)
11,251 (+1.5% / +165)
2.0(+0.0000) (2,800+1 votes)
8,252 (+2.3% / +183)
5.0(+0.0000) (74+0 votes)
7,290 (+2.0% / +141)
4.9(+0.0000) (91+0 votes)
11,457 (+2.4% / +273)
3.0(+0.0000) (1,437+0 votes)
5,924 (-4.7% / -291)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
7,496 (+1.7% / +128)
4.9(+0.0000) (63+0 votes)