extension ExtPose

MrDict - Từ điển dành cho người học tiếng Anh (delisted)

CRX id

lnlafcdhoblppcagdojekigpfnhboonk-

Description from extension meta

Tra từ điển Anh - Anh dành cho người học tiếng Anh

Image from store MrDict - Từ điển dành cho người học tiếng Anh
Description from store Tra từ dễ dàng khi duyệt web. MrDict cung cấp cho bạn công cụ tra từ điển tiện lợi trên các website: - Hỗ trợ từ điển Anh-Anh. - Tra từ dễ dàng với thao tác click đúp hoặc quét khối. - Tùy chỉnh hiển thị gợi ý với Biểu tượng lựa chọn (balloon) và Nội dung tra từ (popup). - Cho phép tắt nhanh chức năng tra cứu trên trang khi không cần sử dụng. MrDict provides an useful tool for looking up definitions as you browse the webs: - Supported dictionaries: English-English. - View definition easily by double-clicking or selecting a word. - Display options: showing balloon for selection or showing popup instantly. - Option to quickly disable extension functions in page. Change log: * Version 1.0.5: Fix UI and remove no-needed permission. * Version 1.0.4: Fix bugs configuration * Version 1.0.3: - Update configuration default * Version 1.0.2: - Update database - Improve Performance load popup - Turn off translate automatically (In default)

Latest reviews

  • (2020-10-27) Javis Phung: tra từ sát nghĩa + cách dùng độc đầu.
  • (2020-10-27) Dien Le: Ngon
  • (2020-10-27) Can Phung Nam: Love it <3
  • (2020-10-27) Tung Ha: English everywhere, love it ))))
  • (2020-09-11) Phương Đặng: tot
  • (2020-09-01) AfterThat Face: chan1
  • (2020-07-17) Long Hoàng: không hiện popup, mình ấn vào từ mà k hiện
  • (2020-02-27) Tung Ha: Love it, useful dict

Statistics

Installs
1,000 history
Category
Rating
3.4 (10 votes)
Last update / version
2021-01-20 / 1.0.6
Listing languages
vi

Links