extension ExtPose

Công cụ đặt hàng King Order (delisted)

CRX id

jmnkphaakeofcgkibpcngjfbdjlnlgln-

Description from extension meta

Công cụ đặt hàng của King Order trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm.

Image from store Công cụ đặt hàng King Order
Description from store Công cụ đặt hàng của Nhập Sỉ trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm. Công cụ đặt hàng của Nhập Sỉ trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm. Nhập hàng trực tuyến với hàng triệu sản phẩm phong phú từ những website Thương Mại Điện Tử lớn của TQ như: taobao.com, tmall.com và 1688.com.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-03-29 / 6.10.1
Listing languages
vi

Links