extension ExtPose

Shopee Fans - Shopee Seller Assistant

CRX id

lholmjphdehllbpdoiejoolbejkjcpba-

Description from extension meta

shopeefans.com - An awesome assistant for the Shopee Seller.

Image from store Shopee Fans - Shopee Seller Assistant
Description from store Shopee Fans:An awesome assistant for the Shopee Seller. 1、Internationalization:support Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, etc. 2、Data Collection: simply collect and quick post that supports Shopee, alibaba, Lazada, aliexpress, etc; 3、Shop Followers: auto-following buyers, auto-filter invalid/inactive buyer and sellers; 4、Shop Switcher: easy to manage multiple shops; 5、Shopee Chat Toolkit: translation anything, notification in time; 6、Product Auto-Boost: auto-boost product, increase exposure; 7、Exchange Center: auto-exchange price, the product is controllable. 8、Image search source: You can search 1688 directly through the image, and check the Taobao source price comparison. Shopee Fans:一个非常好的虾皮助手工具,帮助卖家高效运营店铺。 1、国际化:支持中文简体,中文繁体,英文等多国语言; 2、数据采集:一键采集,快速铺货,支持虾皮、阿里巴巴、Lazada、速卖通等多个平台; 3、刷粉精灵:一键操作快速涨粉,自动过滤僵尸粉、不活跃买家、卖家等; 4、多账号管理:多站点店铺管理如此轻松; 5、聊聊先生:精准翻译,及时提醒; 6、定时置顶:自动置顶推广,持续增加产品曝光; 7、汇率中心:金额实时转换,产品价格清晰可控。 8、图搜货源:可以直接通过图片搜索1688,taobao货源比价查看 Shopee Fans:一個非常好的蝦皮助手工具,幫助賣家高效運營店鋪。 1、國際化:支持中文簡體,中文繁體,英文等多國語言; 2、數據採集:一鍵採集,快速鋪貨,支持蝦皮、阿里巴巴、Lazada、速賣通等多個平台; 3、刷粉精靈:一鍵操作快速漲粉,自動過濾殭屍粉、不活躍買家、賣家等; 4、多賬號管理:多站點店舖管理如此輕鬆; 5、聊聊先生:精準翻譯,及時提醒; 6、定時置頂:自動置頂推廣,持續增加產品曝光; 7、匯率中心:金額實時轉換,產品價格清晰可控。 8、圖搜貨源:可以直接通過圖片搜索1688,taobao貨源比價查看

Latest reviews

 • (2023-06-26) zhufeng yu: 举报 垃圾
 • (2023-06-16) C K: 數據完全不準阿~亂七八糟
 • (2022-08-20) hanhan Song: 垃圾
 • (2022-07-07) mimi good: 花錢購買後完全不能使用 千萬別被騙
 • (2022-03-12) ABP Entertainment: Tidak bisa mendaftar
 • (2022-02-10) 华紫云: 之前很好用,现在安装这个助手,shopee直接就打不开了
 • (2021-09-11) Rizal Aziz Nugraha: now we have to pay, hmm goodbye
 • (2021-08-11) 孟星魂: 为什么看不到聊聊的讯息数目?有些买家发消息过来都不知道
 • (2021-03-19) Moch.Joulyanz perdana: ok
 • (2021-02-16) anne amattayakul: Not logged in to KeYouYun ERP mean?
 • (2021-01-06) Bing Tse: 没必要刻意刷这么多好评吧??某些功能做得的确挺好的,但更多做得很差劲: 1、总是在相关的网页顶部弹出很宽很长、毫无作用的横幅,遮挡视线,相当于辣鸡广告了 2、每次打开浏览器都弹出来那个扩展使用指引页面,每次都弹!!!!!每次都要手动关一遍,超烦的 3、占用虾皮聊聊的发送按钮,换成自己的翻译并发送按钮,没办法把这功能关掉,逼着用你们的业务,流氓!!!
 • (2020-11-21) Tracen Vin: 一個非常實用的軟件,太厲害了
 • (2020-10-22) van nguyenthanh: tot
 • (2020-09-22) Onlybuy Online Store: good
 • (2020-09-05) YẾN ANH: rất tốt
 • (2020-08-22) p C: 非常好用 可以采集多站点产品推荐其他卖家一起使用
 • (2020-08-19) 錢多多: 推薦大家使用非常好用我一直在用
 • (2020-08-19) 蔡文智: 客优云对跨境卖家带来一条龙服务方便适用我超喜欢
 • (2020-08-17) Kian Meng Tee: 推荐! 很好用!
 • (2020-08-15) 星羽黃: 很好用的一套軟體
 • (2020-08-11) 非常好用的一款插件,很不錯哦,滿滿的五星好評 “我用的客优云数据采集和刊登功能,操作简单还免费,每天30个产品够用了” “客优云货代是3元/单无附加费,服务质量不错,是虾皮官方合作货代” “客优云货代对接了所有仓库,直接在系统中填写国内快递单号就好了” “客优云操作挺简单还免费,刚下店铺的虾皮卖家可以试试” “客优云有虾皮运营工具,还不错的,可以去试试”
 • (2020-08-02) holmes malaysia: The plug-in is super helpful in managing my Shopee account. 5 Star rating!
 • (2020-07-31) qiong wu: 这个软件shopee插件挺好用的,希望越来约好,强烈推荐~~
 • (2020-07-30) 陈世明: 真的太好用啦,功能齐全,强烈推荐
 • (2020-07-30) 产品采集、粉丝关注等功能都很好用,推荐虾皮卖家使用
 • (2020-07-30) jianfan liang: 非常不错的一款插件,产品采集非常的全面、高效!强烈推荐!
 • (2020-07-29) youyou yang: 非常不错的采集软件,帮助我解决了很多问题,除了采集工具还可以关注粉丝,客服管理等等工具,shopee卖家值得拥有
 • (2020-07-28) 吴俊杰: 真的是太好用了,感谢客优云.一切都变的简单
 • (2020-07-28) 姚。: 产品采集刊登很方便,其他的一些商品编辑也很好用,功能多而且实用。
 • (2020-07-27) Bill Peng: 刚下载,客优云操作挺简单还免费,刚下店铺的虾皮卖家可以试试
 • (2020-07-26) 李冠鹏: 操作简单。功能优秀!
 • (2020-07-23) R777 77: gd
 • (2020-07-22) 钟志龙: 功能完善,更新到位,是一个很值得信赖的软件,推荐其他买家一起尝试使用
 • (2020-07-21) Fiona Lee: 客优云真的太方便了,让上架产品变得如此简单,可以去试试!
 • (2020-07-21) 许浩川: 客优云操作挺简单还免费,刚下店铺的虾皮卖家可以试试
 • (2020-07-21) 李明輝: 直接切換蝦皮店鋪,很方便
 • (2020-07-21) 朱朱: 客优云操作挺简单还免费,刚下店铺的虾皮卖家可以试试
 • (2020-07-21) 曾淼: 產品採集和粉絲關注都很讚,推薦賣家使用
 • (2020-07-21) 李建友: 产品采集刊登很方便,其他的一些商品编辑也很好用,超赞
 • (2020-07-20) 社群行銷工作室FUN: 蝦皮服務這邊竟然買得到!!! https://funlike.xyz/
 • (2020-07-19) Vibi Hwang: 客优云对跨境卖家带来一条龙服务方便适用我超喜欢
 • (2020-07-19) 辉 田: 使用非常方便,上品快,操作简单,基础功能都是免费的,付费的运营工具很好用,推荐使用!
 • (2020-07-18) 黃欽安: 我用的客优云数据采集和刊登功能,操作简单还免费,每天30个产品够用了。客优云货代对接了所有仓库,直接在系统中填写国内快递单号就好了。操作挺简单还免费,客优云有虾皮运营工具,真心不错,刚下店铺的虾皮卖家可以试试!
 • (2020-07-17) 小瑩: 付費使用了部份功能,越用越喜歡,也介紹了其他人購買此軟件使用,未來會再推薦給身旁有需求的朋友使用
 • (2020-07-17) 南笙: 产品采集刊登很方便,其他的一些商品编辑也很好用,赞
 • (2020-07-17) 饶有华: 客优云对跨境卖家带来一条龙服务方便适用我超喜欢
 • (2020-07-17) Micah Shi: 非常不错的一个产品,很好
 • (2020-07-17) charles lau: 特别好用的一款插件,大大提升了我们运营的效率
 • (2020-07-16) eno gao: 使用方便 ,相较于其他软件更贴心、更好用,推荐~
 • (2020-07-16) Ivy Zhang: 很不错,适合虾皮卖家,推荐各位卖家去试试。

Latest issues

 • (2023-04-10, v:6.11.1) Barry Hsaio: 蝦皮關注無法使用
  您好 已經有購買粉絲關注,可是在開啟關注時會一直顯示未訂購,可以麻煩看怎麼解決嗎
 • (2023-03-11, v:6.9.13) Boris Wu: 使用店鋪清粉一直顯示錯誤,商品的信用卡付款也被蝦皮刪掉了!
  一直顯示錯誤和 用戶未登錄或系統繁忙,但已經成功登入
 • (2023-01-10, v:6.9.12) Danu Buntoro: 1688 runs slow
  i can not search on 1688 , it was asking to open the page . Sometimes i can open it , but it runs so slow
 • (2023-01-10, v:6.9.12) Danu Buntoro: 1688 image search not working
  1688 image search not working , thanks for the good work
 • (2022-09-14, v:6.9.2) panda shopee: after install the extension we cannot reply chat
  https://seller.shopee.com.my/webchat/conversations we cannot directly reply chat by this http, very hard to use after the updating
 • (2022-06-29, v:6.7.6) Đỗ Giang: Conversion rate feature
  In the new version I don't see conversion rate view. Can I use the old version?
 • (2022-04-15, v:6.4.3) 거북이루시: visitors 0 conversion rate 0
  Hi. I have downloaded shopee FANS yesterday. And I think I have some problem in using this software program. The visitors and conversion rate in every product of the shopee is 0. How can I solve this problem?
 • (2022-04-04, v:6.3.7) Decy Wang: shopee fans安裝後問題
  shopee fans安裝後,為何沒看到右下方循覽列?
 • (2022-01-08, v:6.1.2) Thuỷ Lê: vấn đề ngôn ngữ
  e đã ap dụng đc app vào trang shopee nhg ngôn ngữ k chuyển thể sang tiếng việt dc
 • (2021-09-20, v:5.9.0) Cheli Porras Avalos: Devolucion
  intente pagar con mi tarjeta de bbva, mediante google payments y me quitaron 80 pesos y no se hizo la compra, en mis estados de cuenta no aparece ninguna compra.
 • (2021-08-02, v:5.7.2) moadir arruda: how does this extension work
  how does this extension work
 • (2021-05-23, v:5.6.1) Kháng Hùyn: vòng tay
  rất đẹp
 • (2021-05-17, v:5.6.1) pham tuyen: cài đặt ship xanh
  ship xanh có hỗ trợ macbôok ko ? làm thế nào để cài đặt ship xanh? hướng dân chi tiết
 • (2021-02-01, v:5.4.3) hưu luong tran: Không hiện số lieujej như trước giờ trắng trơn
  Phần mô tả thông số lượt xem tỉ lệ chuyển đổi không hề xuất hiện thay vào đó là trắng xóa rồi
 • (2021-01-30, v:5.4.3) Vũ Nguyễn Tấn: lỗi xem phần tỉ lệ chuyển đổi
  khi mở shopee xem tổng quan sản phẩm, ở phần tỉ lệ chuyển đổi bị lỗi chồng lên nhau không xem được.
 • (2020-12-15, v:5.3.6) khoa ho: hỏi
  làm sao để sử dụng tool này lên shope,mình đã đưa về chrom rồi vẫn chưa dùng dc
 • (2020-09-24, v:5.0.0) 刘贾: 无法成功安装
  安装报错:无法将程序移入个人资料 请问上述问题如何解决?
 • (2020-05-30, v:4.8.3) 代江涛: 这个插件是不是不支持虾皮用户名太长啊,我搞了一晚上还没搞好,求达人指点啊
  这个插件是不是不支持虾皮用户名太长啊,我搞了一晚上还没搞好,求达人指点啊

Statistics

Installs
46,874 history
Category
Rating
4.6504 (123 votes)
Last update / version
2024-01-17 / 7.3.4
Listing languages

Links