extension ExtPose

[J2TeaM] URL Tools

CRX id

ainejfoifodhonlocompmgmgihdcfkck-

Description from extension meta

Tools for play with url.

Image from store [J2TeaM] URL Tools
Description from store This extension gives you a lot of tools and utilities to "play" with URL(s): + Share link on Social Networks. + Report abuse to Google. + Shorten with Bit.ly, Goo.gl and TinyURL... + Tools for developers such as Alexa, Whois lookup, Facebook Debugger... + Translate page, scan on VirusTotal... + ...and many other features will be update!

Latest reviews

 • (2019-12-07) Thu Ngân Nguyễn Hoàng: Tiện ích quá tuyệt vời
 • (2018-08-19) Quang Thuận Nguyễn: Bị lãng quên nhưng vẫn đánh giá 5 sao vì độ đẹp trai của Juno =))
 • (2017-07-23) Jing Li: ủng hộ ad.
 • (2017-07-12) Đỗ Công Danh: best app in the world
 • (2017-06-24) Trúc Đỗ: tôi thích ứng dụng này
 • (2017-02-02) Cường Nguyễn: hay
 • (2016-08-01) Sora &\: tiện ích quá hay, xứng đáng 5 sao cho tác giả...
 • (2016-03-19) Nguyễn Khang: hay
 • (2015-05-02) Sói Hâm: like
 • (2015-03-01) Vr Gays: It's good. Like!
 • (2015-02-28) Nguyễn Anh Phương: good
 • (2015-02-28) Đỗ Huy Hùng: 5 sao không nói nhiều :v
 • (2015-02-28) Nhật Tâm Vũ: Good
 • (2015-02-28) Ngân: test
 • (2015-02-28) Nguyễn Đình Lộc: good

Statistics

Installs
454 history
Category
Rating
5.0 (36 votes)
Last update / version
2015-03-04 / 1.0.1
Listing languages
en vi

Links