extension ExtPose

Chặn trang web cho Google Chrome ™

Description from extension meta

Bảo vệ thời gian và kinh nghiệm của bạn bằng cách chặn các trang web lãng phí.

Image from store Chặn trang web cho Google Chrome ™
Description from store Bạn có cần phải tập trung tại nơi làm việc / trường học? Bạn luôn bị phân tâm bởi Facebook / Youtube / Instagram? Chỉ cần cài đặt phần mềm Chặn trang web của chúng tôi cho Google Chrome ™ ngay hôm nay và bạn có thể tập trung 100% vào bạn làm việc lại. Để bắt đầu, chỉ cần làm như sau Cài đặt Chặn trang web cho Google Chrome ™ Chọn các trang web bạn muốn chặn và khoảng thời gian Các trang web này sẽ bị chặn nếu bạn cố gắng truy cập chúng trước khi hết giờ. Đây là một cách tuyệt vời để buộc bản thân tập trung tại nơi làm việc / trường học và không dễ bị phân tâm. Điều tốt nhất là phần mềm của chúng tôi là miễn phí 100%. Bắt đầu sử dụng phần mềm Chặn trang web của chúng tôi cho Google Chrome ™ ngay hôm nay! Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Xin lưu ý rằng tiện ích mở rộng này KHÔNG được tạo bởi Google và được tạo bởi một nhóm phát triển độc lập. Mọi bản quyền thuộc về chủ sử hữu của chúng. Google không xác nhận hoặc tài trợ cho tiện ích mở rộng Chrome này. Chặn trang web cho Google Chrome ™ không thuộc sở hữu của, không được cấp phép bởi và không phải là công ty con của Google Inc.

Latest reviews

  • (2020-07-21) arman syah: mantap

Statistics

Installs
1,488 history
Category
Rating
5.0 (2 votes)
Last update / version
2020-04-13 / 1.0.3
Listing languages

Links