extension ExtPose

PhiLongOrder Order taobao, 1688, tmall, jd

CRX id

mciljnlpdlefmalekikoappficalenhh-

Description from extension meta

Công cụ đặt hàng của PhiLongOrder.com

Image from store PhiLongOrder Order taobao, 1688, tmall, jd
Description from store PhiLongOrder.com là công ty trung gian giúp khách hàng Việt Nam mua hàng trực tiếp từ các trang taobao.com, tmall.com, 1688.com, JD.com thông qua Extension này. Các chức năng của Extension: - Dịch các thông tin sản phẩm từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt. - Xem trực tiếp giá sản phẩm trong các trang taobao, tmall, 1688 theo đơn vị tiền tệ là VNĐ với tỉ giá do PhiLongOrder.com cung cấp. - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng của PhiLongOrder.com. - Ghi chú riêng tư, ghi chú cho nhân viên mua hàng của PhiLongOrder.com. - Phân loại danh mục hàng hóa.

Statistics

Installs
162 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-10-13 / 1.1.7
Listing languages
vi

Links