extension ExtPose

Công cụ đặt hàng VINA24 (delisted)

CRX id

efkliocpiglbdlealcdlndjbionnfnkc-

Description from extension meta

Công cụ tiện ích đặt hàng đơn giản, nhanh chóng, hỗ trợ đặt hàng trên các website taobao, 1688, tmall

Image from store Công cụ đặt hàng VINA24
Description from store Công cụ tiện ích đặt hàng của VINA24 trên trình duyệt Chrome, Cờ rôm+, Coccoc giúp khách hàng đặt hàng dễ dàng hơn trên các hệ thống trang điện tử lớn của TQ như taobao, 1688, tmall

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-11-18 / 1.0.6
Listing languages
vi

Links