extension ExtPose

Kiểm tra dữ liệu phát sinh TST.

CRX id

iamffennencdciagkoijkeddbhllgije-

Description from extension meta

Kiểm tra dữ liệu phát sinh Thu, Sổ thẻ.

Image from store Kiểm tra dữ liệu phát sinh TST.
Description from store Cập nhật V 1.2.11 hiển thị KQ kiểm tra lỗi. Cập nhật V 1.2.10 ngày 19/10 Kiểm tra số tháng NQ116 Cập nhật V 1.2.8 ngày 05/04/2021 -Sửa lỗi kiểm tra thẻ. Cập nhật V 1.2.7 ngày 18/03/2019 -Cập nhật chức năng đối chiếu số tháng tham gia, số CMND với D03,D02. ========================================= Cập nhật V 1.2.6 ngày 21/12/2018 -Cập nhật chức năng rà soát trùng trong phạm vi huyện. ========================================= Cập nhật V 1.2.5 ngày 21/12/2018 -Lưu lại cấu hình cũ: bệnh viện, xã và tỉnh cấp. ========================================= Cập nhật V 1.2.3 ngày 17/12/2018 -Bổ sung chức năng đối chiếu thông tin cấp thẻ với danh sách đề nghị của đơn vị (D02, D03), danh sách phê duyệt của Ủy ban. ========================================= Cập nhật V 1.2.2 ngày 01/12/2018 -Cập nhật lại mã QL và một số lỗi mới theo nghị định 146. -Sửa danh sách hiển thị lỗi. -Thêm chức năng kiểm tra địa chỉ ấp, thôn. -Cập nhật tính năng kiểm tra trùng Offline. =========================================== -Kiểm tra trường thông tin bắt buộc. -Họ tên, giới tính; ngày sinh 01/01. -Giá trị từ: mặc định ngày 01 đầu tháng. -Giá trị đến: HN, CN 31/12. -Kiểm tra nơi KCB ban đầu: KCB ngoài tỉnh, không nằm trong danh mục BV. -Đối tượng và mã vùng. -Đối tượng và mã hưởng. -Người giám hộ ( TE và đối tượng khác). -GD,HS,SV: phương án phát sinh. -Cảnh báo in lùi thẻ (trừ TE). -Tuổi trẻ em, người cao tuổi, các đối tượng còn lại. -Kiểm tra tuổi theo cấp: TH,THCS.THPT,SV: +HS cấp TH phải có tuổi từ: 6-12 tuổi (Cho ở lại, học trễ 1 năm). +HS cấp THCS phải có tuổi từ: 11-16 tuổi (Cho ở lại, học trễ 1 năm). +HS cấp THPT phải có tuổi từ: 15-19 tuổi (Cho ở lại, học trễ 1 năm). +Sinh viên phải có tuổi từ: 18-26 tuổi(Cho ở lại, học trễ 4 năm). -Kiểm tra theo mã vùng: khác báo lỗi. -Kiểm tra theo mã quyền lợi: khác báo lỗi. -Kiểm tra theo mã phòng ban: có hoặc không. -Kiểm tra theo mã BV: nằm trong danh sách báo lỗi. -Kiểm tra theo địa chỉ xã: khác xã báo lỗi. -Địa chỉ phải đủ 4 trường dữ liệu. -Địa chỉ ấp thôn. -Một số lỗi mặc định khác.

Statistics

Installs
327 history
Category
Rating
4.7 (3 votes)
Last update / version
2021-10-27 / 1.2.11
Listing languages

Links