extension ExtPose

Kiểm tra dữ liệu phát sinh TST.

Description from extension meta

Kiểm tra dữ liệu phát sinh Thu, Sổ thẻ.

Image from store Kiểm tra dữ liệu phát sinh TST.
Description from store Cập nhật V 1.2.7 ngày 18/03/2019 -Cập nhật chức năng đối chiếu số tháng tham gia, số CMND với D03,D02. ========================================= Cập nhật V 1.2.6 ngày 21/12/2018 -Cập nhật chức năng rà soát trùng trong phạm vi huyện. ========================================= Cập nhật V 1.2.5 ngày 21/12/2018 -Lưu lại cấu hình cũ: bệnh viện, xã và tỉnh cấp. ========================================= Cập nhật V 1.2.3 ngày 17/12/2018 -Bổ sung chức năng đối chiếu thông tin cấp thẻ với danh sách đề nghị của đơn vị (D02, D03), danh sách phê duyệt của Ủy ban. ========================================= Cập nhật V 1.2.2 ngày 01/12/2018 -Cập nhật lại mã QL và một số lỗi mới theo nghị định 146. -Sửa danh sách hiển thị lỗi. -Thêm chức năng kiểm tra địa chỉ ấp, thôn. -Cập nhật tính năng kiểm tra trùng Offline. =========================================== -Kiểm tra trường thông tin bắt buộc. -Họ tên, giới tính; ngày sinh 01/01. -Giá trị từ: mặc định ngày 01 đầu tháng. -Giá trị đến: HN, CN 31/12. -Kiểm tra nơi KCB ban đầu: KCB ngoài tỉnh, không nằm trong danh mục BV. -Đối tượng và mã vùng. -Đối tượng và mã hưởng. -Người giám hộ ( TE và đối tượng khác). -GD,HS,SV: phương án phát sinh. -Cảnh báo in lùi thẻ (trừ TE). -Tuổi trẻ em, người cao tuổi, các đối tượng còn lại. -Kiểm tra tuổi theo cấp: TH,THCS.THPT,SV: +HS cấp TH phải có tuổi từ: 6-12 tuổi (Cho ở lại, học trễ 1 năm). +HS cấp THCS phải có tuổi từ: 11-16 tuổi (Cho ở lại, học trễ 1 năm). +HS cấp THPT phải có tuổi từ: 15-19 tuổi (Cho ở lại, học trễ 1 năm). +Sinh viên phải có tuổi từ: 18-26 tuổi(Cho ở lại, học trễ 4 năm). -Kiểm tra theo mã vùng: khác báo lỗi. -Kiểm tra theo mã quyền lợi: khác báo lỗi. -Kiểm tra theo mã phòng ban: có hoặc không. -Kiểm tra theo mã BV: nằm trong danh sách báo lỗi. -Kiểm tra theo địa chỉ xã: khác xã báo lỗi. -Địa chỉ phải đủ 4 trường dữ liệu. -Địa chỉ ấp thôn. -Một số lỗi mặc định khác.

Statistics

Installs
82 history
Category
Rating
4.6667 (3 votes)
Last update / version
2019-03-18 / 1.2.7
Listing languages

Links