extension ExtPose

Screen Capturing CLS

CRX id

gfgcpjpfafobcicfgpepjekejijekpdd-

Description from extension meta

Capture full-screen or specific application's screen

Image from store Screen Capturing CLS
Description from store Tiện ích của CLS (Hệ quản trị đào tạo trên nền tảng đám mây) giúp chia sẻ màn hình trong chức năng lớp học ảo Chức năng lớp học ảo gồm: + Live stream + Chia sẻ video từ Youtube + Chia sẻ màn hình + Trình chiếu + Bảng trắng + Chat + Upload tập tin

Statistics

Installs
207 history
Category
Rating
5.0 (2 votes)
Last update / version
2019-04-26 / 1.3
Listing languages
vi

Links