extension ExtPose

Hệ thống hỗ trợ nhập điểm

Description from extension meta

Nhập điểm tự động-bộ môn công nghệ phần mềm

Image from store Hệ thống hỗ trợ nhập điểm
Description from store Hệ thống hỗ trợ nhập điểm nhanh chóng -tiện lợi-chính xác Phát triển bởi bộ môn công nghệ phần mềm-Khoa công nghệ thông tin-Học viện nông nghiệp việt nam. Hỗ trợ nhập điểm trên file xlsx

Latest reviews

  • (2018-03-08) Ngo Cong Thang: Tuyệt vời! Chính xác và thuận tiện.

Statistics

Installs
10 history
Category
Rating
5.0 (1 votes)
Last update / version
2015-11-19 / 4.5
Listing languages
vi

Links