extension ExtPose

Công cụ đặt hàng - Nguonhangchina.vn

CRX id

kpnddfkbipmnkolmibilcgddbficdjln-

Description from extension meta

Công cụ hỗ trợ người dùng của Nguonhangchina.vn đặt hàng tại Taobao.com, Tmall.com và 1688.com

Image from store Công cụ đặt hàng - Nguonhangchina.vn
Description from store Là tiện ích hỗ trợ tạo đơn hàng trực tiếp trên taobao.com, 1688.com, tmall.com giúp đặt hàng Trung Quốc giá rẻ, tạo đơn hàng mọi lúc mọi nơi

Latest reviews

  • (2022-06-20) Quý Trều Channel: Phần mềm này dùng hay quá, tính sơ được giá về VN, add 1 cái là vào giỏ hàng rất tiện không cần coppy lại link nữa <3 <3
  • (2021-11-24) Huy Bùi Hữu: Tuyệt vời, bên công ty làm cực kỳ tận tâm, suport tận tình
  • (2021-11-24) Tiến Cường Nguyễn: dùng rất tốt
  • (2021-11-24) Hải Vân Vương: chất lượng tốt, tuyệt vời!

Statistics

Installs
66 history
Category
Rating
5.0 (4 votes)
Last update / version
2021-11-13 / 2.4.0
Listing languages
vi

Links