extension ExtPose

Tiện ích lên đơn hàng taodo24h.com

CRX id

kgagiicafhjgadeijbjkmfdkcdjoodnf-

Description from extension meta

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, 1688.com vào giỏ hàng của taodo24h.com

Image from store Tiện ích lên đơn hàng taodo24h.com
Description from store Đây là Plugin hỗ trợ người dùng của taodo24h.com lấy thông tin sản phẩm bao gồm giá sản phẩm, số lượng, kích thước, màu sắc, link sản phẩm, hình ảnh khi mua hàng trên các website: taotao.com, tmaill.com và 1688.com

Statistics

Installs
31 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2022-07-12 / 2.2.9
Listing languages
vi

Links