extension ExtPose

PubDate

CRX id

mlgldjbebnpclnbbomoghlccnncbeajm-

Description from extension meta

Pubvn Lovers' Edition

Image from store PubDate
Description from store Tiện ích mở rộng giúp đồng bộ phim thời gian thực giữa 2 máy, sử dụng công nghệ WebRTC để truyền và nhận dữ liệu nhằm loại bỏ server trung gian và giảm thiểu độ trễ. Truy cập vào trang http://www.pubvn.tv, vào phim cần xem và bấm vào icon PubDate. Trình duyệt sẽ tự chuyển đến trang phim. Tiếp tục bấm vào icon để kích hoạt PubDate.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2016-11-23 / 0.0.8
Listing languages
en

Links