extension ExtPose

vanchuyenaz.com

CRX id

pcahlhkldcklnajjlgdldndiagahiklh-

Description from extension meta

Đặt hàng taobao, tmall, 1688 ...

Image from store vanchuyenaz.com
Description from store Đặt hàng taobao, tmall, 1688, hm, zara.. Từ trang chi tiết của taobao, khách hàng có thểm thêm sản phẩm vào giỏ hàng, sau đặt hàng, Chúng tôi sẽ đặt hàng giúp bạn Chính sách mua hàng: https://vanchuyenaz.com/?module=news_detail&id=11&category_id=5 Version 1.9 add thêm đặt hàng từ jd.com, Sửa lỗi mua hm

Statistics

Installs
288 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2022-05-31 / 1.37
Listing languages
vi

Links