extension ExtPose

nhaphangsi.com

CRX id

cccmocobgmllibhjjmhcbogkggmpkbjn-

Description from extension meta

Đặt hàng taobao, tmall, 1688...

Image from store nhaphangsi.com
Description from store Nhập hàng sỉ, Chuyên nhập hàng taobao, tmall, 1688... Từ trang chi tiết của taobao, 1688, khách hàng có thểm thêm sản phẩm vào giỏ hàng, sau đặt hàng, Chúng tôi sẽ đặt hàng giúp bạn Version mới update lại addon để thêm được sản phẩm 1688 trên giao diện mới

Statistics

Installs
57 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2023-02-03 / 1.12
Listing languages
vi

Links