extension ExtPose

Order Trung Quốc

Description from extension meta

Công cụ lấy hàng Order Trung Quốc - ordertrungquoc.com.vn

Image from store Order Trung Quốc
Description from store Công cụ hỗ trợ đặt hàng (order) trên hệ thống Order Trung Quốc - ordertrungquoc.com.vn. Công cụ giúp cho bạn có thể dễ dàng lấy thông tin sản phẩm từ các trang web bán hàng Trung Quốc (taobao, tmall, 1688) và tạo đơn hàng trên hệ thống Order Trung Quốc. Đặt hàng Trung Quốc chưa bao giờ đơn giản đến thế *Phiên bản 2.0.4 - Fix lỗi đặt hàng trên alibaba *Phiên bản 2.0 - Fix lỗi đặt hàng Google Chrome 73 - Fix các lỗi gặp trên Taobao

Statistics

Installs
905 history
Category
Rating
4.1 (9 votes)
Last update / version
2019-05-27 / 2.0.5
Listing languages
vi

Links