extension ExtPose

Tiện ích lên đơn hàng Tinphongorder.vn

CRX id

ocmehjmppjielmjfpbimfbgbfofbgjkb-

Description from extension meta

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, 1688.com vào giỏ hàng của Tinphongorder.vn

Image from store Tiện ích lên đơn hàng Tinphongorder.vn
Description from store Đây là công cụ tạo đơn hàng trực tiếp trên taobao.com, 1688.com, tmall.com giúp đặt hàng Trung Quốc giá rẻ, tạo đơn hàng mọi lúc mọi nơi

Statistics

Installs
47 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-12-16 / 2.3.0
Listing languages
vi

Links