extension ExtPose

dathangtietkiem.com - công cụ đặt hàng

CRX id

oiajdealmhllghpecnoeknjnmpoflibp-

Description from extension meta

Công cụ đặt hàng trên TAOBAO, TMALL, 1688 của dathangtietkiem.com

Image from store dathangtietkiem.com - công cụ đặt hàng
Description from store Công cụ giúp người dùng có thể lựa chọn sản phẩm trên TAOBAO, TMALL, 1688 để cho vào giỏ hàng của đặt hàng tiết kiệm và thực hiện giao dịch. Công cụ sẽ giúp bạn tiết kiêm tối đa thời gian trong việc lên đơn hàng.

Latest reviews

  • (2018-08-16) Đông Vũ Đình: công cụ tốt và tiện lơi

Statistics

Installs
88 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-12-03 / 1.1.2
Listing languages
vi

Links