extension ExtPose

Mạnh Hùng Express - Quản lý đơn hàng

CRX id

oogamddnndppmpfbhhppmihdflcjlkpm-

Description from extension meta

Quản lý đơn hàng nhanh chóng,dễ dàng

Image from store Mạnh Hùng Express - Quản lý đơn hàng
Description from store Tiện ích quản lý đơn hàng Tạo đơn hàng order taobao,tmall,1688 nhanh chóng Đăng ký vận đơn trực tiếp trên taobao,tmall,1688

Latest reviews

  • (2017-07-28) Thành La Đức: tốt
  • (2017-07-28) Mạnh Hùng Express: Rất hay

Statistics

Installs
21 history
Category
Rating
5.0 (2 votes)
Last update / version
2018-05-04 / 2.4
Listing languages
vi

Links