extension ExtPose

Khách hàng nhập mã vận đơn lên VanNam (delisted)

CRX id

lnfdkahipbeiplnhoochnojdbdnpkbpi-

Description from extension meta

Công cụ giúp khách hàng nhập mã vận đơn để tạo đơn ký gửi trên hệ thống VanNamExpress.com

Image from store Khách hàng nhập mã vận đơn lên VanNam
Description from store Extension hỗ trợ khách hàng nhập tự động mã đơn nhà cung cấp, Mã vận đơn lên hệ thống VanNamExpress.com để quản lý và tạo đơn ký gửi.

Statistics

Installs
17 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-07-10 / 1.0
Listing languages
vi

Links