extension ExtPose

Nhập mã vận đơn cho customer.achina.vn (delisted)

CRX id

jdalihhnplnhnkeonhopofijgbbpjbkf-

Description from extension meta

Khách hàng sử dụng để nhập MVĐ vào hệ thống customer.achina.vn

Image from store Nhập mã vận đơn cho customer.achina.vn
Description from store Extension giúp khách hàng nhập MVĐ lên hệ thống customer.Achina.vn dể tạo nhanh đơn hàng ký gửi và quản lý đơn Ncc.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-04-23 / 1.2
Listing languages
vi

Links