extension ExtPose

Nhập mã vận đơn cho customer.xorder.vn

CRX id

efdkleiejmgbddedhniihdphmkgfjnje-

Description from extension meta

Khách hàng sử dụng để nhập MVĐ vào hệ thống customer.xorder.vn

Image from store Nhập mã vận đơn cho customer.xorder.vn
Description from store Công cụ cho khách hàng của XOrder sử dụng để nhập MVĐ vào hệ thống customer.xorder.vn để quản lý đơn Ncc và tạo đơn hàng ký gửi.

Statistics

Installs
70 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-04-23 / 1.0
Listing languages
vi

Links