extension ExtPose

AIAC Extensions

CRX id

lmblbhaokoelnappelmdhnlgpgmklcnm-

Description from extension meta

Utilities of AIAC. Products: security, hide class dynamic, sync data, news config,...

Image from store AIAC Extensions
Description from store Ứng dụng thay đổi giao diện cho các website bạn truy cập. + Thay đổi màu sắc các khung nhìn + Ẩn bớt các phần không cần thiết + Chặn các trang quảng cáo chứa mã độc + Chặn trang đã được cài đặt //_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*// Trình tiện ích được tạo bởi https://www.aiac.vn Thông tin chi tiết liên hệ https://www.aiac.vn/about

Latest reviews

  • (2021-12-20) Bao Bui xuan: Tiện ích chặn trang rác rất tốt, hỗ trợ nhiệt tình
  • (2021-10-14) Bùi Xuân Hà: Phần mềm cập nhật chạy tốt hơn phiên bản cũ
  • (2019-06-16) Danh Ẩn: Phần mềm đơn giản dễ sử dụng, chặn và ẩn được các trang website cần thiết mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm trình duyệt.

Statistics

Installs
Category
Rating
5.0 (3 votes)
Last update / version
2023-05-08 / 1.1.3 PLECO
Listing languages
vi

Links