extension ExtPose

Onluyen Desktop Streamer (delisted)

CRX id

ibekdjaeadkkglepefmkkfonjncaejih-

Description from extension meta

Ứng dụng này cho phép bạn chia sẻ màn hình khi đang sử dụng lớp học ảo của onluyen.vn

Image from store Onluyen Desktop Streamer
Description from store Ứng dụng này cho phép bạn chia sẻ màn hình khi đang sử dụng lớp học ảo của onluyen.vn

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2018-10-04 / 0.1.6
Listing languages
vi

Links