extension ExtPose

Công cụ đặt hàng DichVuTaoBao.com

CRX id

hiihpkahmliioencpkkhjoahfbmhhpdg-

Description from extension meta

Công cụ đặt hàng của dịch vụ dichvutaobao.com. Extension nhúng giỏ hàng lên các website: taobao, tmall, 1688

Image from store Công cụ đặt hàng DichVuTaoBao.com
Description from store Công cụ Extension đặt hàng của dịch vụ dichvutaobao.com. Cài đặt và đăng ký thành công bạn sẽ nhúng được giỏ hàng lên các website: taobao, tmall, 1688... Tính giá nhập hàng và bỏ giỏ dễ dàng.

Statistics

Installs
159 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-03-30 / 3.1
Listing languages
vi

Links