extension ExtPose

Công cụ đặt hàng dichvudathang.vn

CRX id

hiihpkahmliioencpkkhjoahfbmhhpdg-

Description from extension meta

Công cụ đặt hàng của dichvudathang.vn. Extension nhúng giỏ hàng lên các website: taobao, tmall, 1688

Image from store Công cụ đặt hàng dichvudathang.vn
Description from store Công cụ Extension đặt hàng của DichVuDatHang.vn. Cài đặt và đăng ký thành công bạn sẽ nhúng được giỏ hàng lên các website: taobao, tmall, 1688... Tính giá nhập hàng và bỏ giỏ dễ dàng.

Statistics

Installs
97 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2023-04-17 / 3.2
Listing languages
vi

Links