extension ExtPose

Chatwork ++

CRX id

aneobjkhhceiljagdoepiifidhpolbjl-

Description from extension meta

Chatwork ++ to faster

Image from store Chatwork ++
Description from store Hỗ trợ các tính năng mới cho chatwork - Nhấn @ để tag nhanh tên người trong nhóm - Shift Shift để chuyển trỏ chuột vào khung search nhanh - Enter để chọn nhanh dòng đầu tiền trong danh sách

Latest reviews

  • (2019-04-08) Son Tay Pham: Very useful!!
  • (2019-02-22) Lãng Tử Buồn: Good job
  • (2019-02-22) Hoàng Cao: Great!
  • (2019-02-22) Nguyen Giang: OK GOOD
  • (2019-02-22) good

Statistics

Installs
24 history
Category
Rating
5.0 (6 votes)
Last update / version
2019-02-27 / 0.1.0.1
Listing languages
en

Links