extension ExtPose

Yukanoe Project

CRX id

jkkldjldbenpmbhnkkeldccgfhojgmpn-

Description from extension meta

Yukanoe Project - MOD: newtab, Lan++

Image from store Yukanoe Project
Description from store Các tính năng hiện có: - Stroke order - Tùy chỉnh tab mới - Tự động dịch một số trang web do cộng đồng đóng góp - Clipboard history - Sửa một số lỗi phát sinh - Đang cập nhật,... Update 042521 - Stroke order - Option page Update 012621 - Xóa bỏ trình dịch do đã lỗi thời Update 021619 - Clipboard history - Spring theme - Đang cập nhật,... Update 111319 - HEXCODE - Fix UI - Winter Theme Yukanoe là một tập hợp các công cụ riêng lẽ hoạt động độc lập với nhau mang dựa trên bộ thư viện sdybs+ __trích từ Trang Chủ__

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-04-26 / 0.3.4
Listing languages
vi

Links