extension ExtPose

TNHGR Transporter (delisted)

CRX id

jmnnifehgoeghnfkgdpgkcflbloikfmi-

Description from extension meta

TNHGR, công cụ đặt hàng online taobao, tmall, 1688

Image from store TNHGR Transporter
Description from store Công cụ của chúng tôi sẽ giúp bạn đăt hàng trên taobao, tmall, 1688 một cách đơn giản nhanh chóng, nó kết hợp với website timnguonhanggiare.com sẽ giúp bạn giao dịch thuận lợi, giúp giảm chi phí thời gian mua sắm.

Latest reviews

  • (2018-07-21) Khoi Nguyen: đang bị tình trạng nếu để nguyên tiếng trung thì không lấy dược tông tin thuộc tín hàng hóa, dùng google dịch thì mới lấy được
  • (2017-10-30) Duong Nguyen: lỗi liên tục

Statistics

Installs
342 history
Category
Rating
3.6 (7 votes)
Last update / version
2018-11-12 / 3.0.2
Listing languages
vi

Links