extension ExtPose

New tab new word

CRX id

lkjjhmhfpngnlankfegceggiblnhebcc-

Description from extension meta

Override the new tab page with 1000 English words

Image from store New tab new word
Description from store Phương pháp học từ mới dành cho người siêu lười bằng cách sử dụng kí ức thị giác. Học mà không học, không học mà chính là học. Phương pháp tận dụng những lần mở tab mới để hiển thị thông tin hữu ích. Các từ mới xuất hiện ngẫu nhiên khi ấn Ctrl T (mở new tab) Học tiếng Anh. Học từ vựng.

Statistics

Installs
10 history
Category
Rating
5.0 (2 votes)
Last update / version
2017-04-12 / 0.1.5
Listing languages
vi

Links