extension ExtPose

Công cụ đặt hàng hichina.vn (delisted)

CRX id

halpeiebgfanjmmhjfdlmfpokchcadoh-

Description from extension meta

Công cụ đặt hàng chính thức trên website hichina.vn

Image from store Công cụ đặt hàng hichina.vn
Description from store Công cụ đặt hàng Trung Quốc Taobao, 1688, Tmall nhanh chóng và tiện lợi tại HiChina.vn

Latest reviews

  • (2020-07-20) Trung-12T-17 Nguyen Thi Hong Lien: sử dụng dễ dàng
  • (2020-03-29) Mai Mai Trúc: lỗi tùm lum toàn bắt đăng nhập hoài
  • (2019-12-09) Lê Nguyên: Ứng dụng dùng tốt
  • (2018-12-05) LUYEN LUONG: Rất tiện lợi

Statistics

Installs
107 history
Category
Rating
4.0 (4 votes)
Last update / version
2018-11-06 / 1.1.1
Listing languages
vi

Links