extension ExtPose

Công cụ đặt hàng alishipviet.com (delisted)

CRX id

lpaicckdlnflianijigigenkmhciddga-

Description from extension meta

Công cụ đặt hàng của alishipviet.com

Image from store Công cụ đặt hàng alishipviet.com
Description from store Là công cụ tương tác giúp người dùng nhanh chóng đặt mua các mặt hàng từ TQ, cụ thể : - Giúp bạn đặt mua, cho vào giỏ hàng các sản phẩm yêu thích. - Hiển thị giá trị mặt hàng, - Tiết kiệm thời gian, tăng giá trị kinh doanh

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2018-02-27 / 1.0.16
Listing languages
vi

Links