extension ExtPose

Chatx5 Screen Sharing

Description from extension meta

Tiện ích mở rộng dùng để chia sẻ màn hình trên trang chat.

Description from store Cài đặt ứng dụng này để sử dụng tính năng chia sẻ màn hình thiết bị của bạn trên trang web chatx5.tk

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2015-06-26 / 1.0
Listing languages
vi

Links