extension ExtPose

Admicro's Visitor Emulator

Description from extension meta

Công cụ giả lập người dùng trên hệ thống quảng cáo của Admicro

Image from store Admicro's Visitor Emulator
Description from store Công cụ giả lập người dùng trên hệ thống quảng cáo của Admicro Công cụ giả lập người dùng trên hệ thống quảng cáo của Admicro, bao gồm: - Giả lập vùng miền: + Miền Bắc + Miền Trung + Miền Nam + Nước ngoài - Giả lập thông tin về người dùng (sẽ cập nhật trong phiên bản sau) - Giả lập thông tin nhà mạng.

Statistics

Installs
65 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-10-15 / 2.3
Listing languages
vi

Links