extension ExtPose

Admicro's Visitor Emulator

CRX id

nkfiogioilajdcdacbmkogehemblijao-

Description from extension meta

Công cụ giả lập người dùng trên hệ thống quảng cáo của Admicro

Description from store Công cụ giả lập người dùng trên hệ thống quảng cáo của Admicro, bao gồm: - Giả lập vùng miền: + Miền Bắc + Miền Trung + Miền Nam + Nước ngoài - Giả lập thông tin về người dùng (sẽ cập nhật trong phiên bản sau)

Latest reviews

  • (2015-08-13) Dao Thanh Son: okie

Statistics

Installs
78 history
Category
Rating
4.3 (3 votes)
Last update / version
2017-10-11 / 1.6.0
Listing languages
vi

Links