extension ExtPose

Ovui.vn

CRX id

jamghkmhboagoilbcpagfdekojlkcihe-

Description from extension meta

Cập nhật bài mới trên trang chủ Ovui.vn

Image from store Ovui.vn
Description from store Tiện ích Ovui.vn cho trình duyệt Chrome giúp bạn biết được số ảnh mới bạn chưa đọc trên trang chủ Ovui.vn ngay khi đang duyệt trang web khác. Hướng dẫn: sau khi cài tiện ích, sẽ xuất hiện 1 icon hình logo Ovui trên thanh công cụ của Chrome. Khi có bài mới, trên icon sẽ hiển thị số bài mới mà bạn chưa đọc.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2014-04-05 / 1.0.0
Listing languages
vi

Links