extension ExtPose

Admicro's Ads Detector

CRX id

alpfibmobhhfganagcigljnphdajnbkf-

Description from extension meta

Tìm kiếm các quảng cáo của Admicro đang được hiện thị trên trang

Image from store Admicro's Ads Detector

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-01-12 / 2.1.1
Listing languages
vi

Links