extension ExtPose

BaoDom Order Extension

CRX id

oekogmbmcnlffpeapoicopmnogimggen-

Description from extension meta

Phần mở rộng BaoDom Order - đặt hàng BaoDom.Vn từ giao diện web Trung Quốc

Image from store BaoDom Order Extension
Description from store Công cụ giúp đặt hàng BaoDom.Vn trực tiếp từ các website taobao.com, 1688.com, tmall.com và các trang con của những website này... Công cụ sẽ có hiệu lực khi mở một trang chi tiết sản phẩm. Các website khác sẽ được BaoDom.Vn cập nhật thêm sau.

Statistics

Installs
106 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2018-09-06 / 1.0.2
Listing languages
vi

Links