extension ExtPose

Order Noi That

Description from extension meta

Công cụ đặt hàng của OrderNoiThat.Com

Image from store Order Noi That
Description from store Công cụ đặt hàng hỗ trợ Nhập hàng trực tuyến với hàng triệu sản phẩm phong phú từ những website Thương Mại Điện Tử lớn của Trung Quốc như: - taobao.com - tmall.com - 1688.com Hướng dẫn sử dụng: 1. Khác hàng đăng ký tài khoản tại https://customer.ordernoithat.com 2. Khách hàng đăng nhập tài khoản đã đắng ký tại https://customer.ordernoithat.com/login 3. Khách hàng cài Extension 4. Khách hàng truy cập trang chi tiết sản phẩm trên taobao.com, 1688.com, tmall.com, jd.com 5. Khách hàng sử dụng extension để thêm đơn vào giỏ hàng. 6. Khách hàng truy cập giỏ hàng tại https://customer.ordernoithat.com/cart/list 7. Khách hàng có thể đặt cọc đơn hàng tại giỏ hàng. Để xem thêm thông tin hướng dẫn vui lòng truy cập ordernoithat.com

Statistics

Installs
104 history
Category
Rating
3.0 (2 votes)
Last update / version
2020-05-06 / 1.4.2
Listing languages
vi

Links