extension ExtPose

Czysta Guru - cache i historię czystsze

Description from extension meta

Najlepszym sposobem, aby wyczyścić pamięć podręczną i daty podglądu z przeglądarki Chrome!

Image from store Czysta Guru - cache i historię czystsze
Description from store Najszybszy Chrome z rozszerzeniem Clean Guru Clean Guru to proste narzędzie do czyszczenia danych przeglądarki, pamięci podręcznej, plików cookie, plików do pobrania i zwiększenia ogólnej prędkości przeglądarki. Usunięcie danych Chrome nigdy nie było łatwiejsze. Wyczyść pamięć podręczną, pliki cookie, historię pobierania i przeglądania za pomocą jednego kliknięcia. Chroń swoją prywatność i usuń całą aktywność z przeglądarki za pomocą tylko jednego narzędzia. Funkcje: - czysta historia przeglądarki, pamięć podręczna, pliki cookie, pliki do pobrania, pamięć masowa strony i hasła - usuń wszystkie dane przeglądarki jednocześnie lub osobno Kliknij przycisk "dodaj do Chrome", aby uruchomić Chrome Clean Guru i bez wysiłku przepłukać historię przeglądarki. Moja przeglądarka Google Chrome działa zbyt wolno. Co mogę zrobić? Problem ze wszystkimi przeglądarkami, niezależnie od tego, czy jest to przeglądarka internetowa czy Google Chrome, polega na tym, że po pewnym czasie stają się powolne i nieporęczne. Poświęcają czas na uruchomienie, ładowanie stron internetowych oraz otwieranie i zamykanie kart. To wtedy należy rozważyć wyczyszczenie przeglądarki i pozbycie się pamięci podręcznej, historii itp. Chrome Clean Guru to przydatne rozszerzenie przeglądarki, które pomaga szybko oczyścić przeglądarkę. i pomaga usunąć wszystkie ślady aktywności online w celu ochrony prywatności. Clean Guru jest bardzo łatwy w użyciu i szybki. Oczyść dane przeglądania z lokalnego profilu użytkownika. Spraw, by Twoja przeglądarka Chrome była szybsza i chroń swoje dane osobowe !! To rozszerzenie obsługuje Chrome 19 i nowsze. Usuwa wpisane adresy URL, pamięć podręczną, pliki cookie, historię pobierania i przeglądania ... natychmiast, wystarczy jedno kliknięcie przycisku Eraser! History Eraser to lekki i przydatny dodatek zaprojektowany z myślą o bardziej komfortowym korzystaniu z przeglądarki. History Eraser jest łatwy w użyciu. Jedno z najlepszych narzę dzi do czyszczenia na Chromebooku, komputerze z Windows, Macu lub Linuksie. Kilka kluczowych cech: + Natychmiastowe usunięcie za pomocą jednego kliknięcia + Wyczyść historię Chrome + Wyczyść historię pobierania + Opróżnij pamięć podręczną + Usuń pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek + Wyczyść zapisane hasła + Wyczyść zapisane dane formularzy + Możliwość wyboru czasu To lekkie rozszerzenie umożliwia natychmiastowe wykonanie wszystkich wymienionych powyżej czynności, jednym kliknięciem ikony Eraser na pasku narzędzi Chrome. Fasten Chrome with Ccleaner extension Ccleaner is a simple utility to clean browser data, cache, cookies, downloads and increase an overall browser speed. It's never been easier to erase Chrome data. Clear cache, cookies, download and browsing history effectively just with one click. Protect your privacy and delete all activity from your browser with Cleaner for Chrome Features: -clean browser history, cache, cookies, downloads, website storage and passwords -clean all your browser data at once or separately -button for quick access to memory and DNS info in extension menu -open extension’s folder and incognito tab with a button from menu Click "add to chrome" button to run Crome Ccleaner and clean the browser history without any efforts. Is Chrome browser Slow? Clean up browsing data. Make your Chrome browser more faster and Protect your privacy!! My Google Chrome is getting too slow. What can I do? The problem with all the browsers, whether it’s internet explorer or Google Chrome, is that they become slow and clunky after a period of time. They take time to start up to, to load websites and to open and close tabs. This is when one should consider cleaning up the browser and getting rid of the cache, history etc. ccleaner, ccleaner pro, ccleaner for chrome, chrome ccleaner, chrome cleaner, cleaner for chrome, clean browser data, clean chrome data, clean history, clean cash, clean cookies, erase browser data, incognito mode, chrome incognito, privacy search, privacy tool, oneclick cleaner, one click cleaner, single click cleaner, magic cleaner, cookie cleaner, browser cleaner, web cleaner, history cleaner, history eraser, cookie eraser, privacy cleaner, browser safe cleaner, click ad clean, click & clean, click&clean, easy cleaner, ccleaner extension, ccleaner addon, cleaner extension, cleaner for chrome browser, clean history, clean browser history, clean cache, clean cookie, clean downloads, clean passwords, clean browser storage, delete history, delete cache, delete cookie, delete downloads, очистить историю, очистить историю браузера, очистить кэш, очистить кеш, очистить куки, очистить загрузки, очистить пароли Chrome Cleaner Cleaner is a useful Chrome extension that helps you quickly clean up the browser. and It help to delete all traces of your online activity to protect your privacy. Chrome Cleaner Cleaner is very easy to use and fast. Clean up browsing data from a user's local profile. Make your Chrome browser more faster and Protect your privacy!! This extension supports Chrome 19 and later. Deletes typed URLs, Cache, Cookies, your Download and Browsing History...instantly, with just 1-click on the Eraser button! History Eraser is a lightweight and useful add-in designed for a more comfortable browsing experience. History Eraser is easy to use. The one of the best cleaning tools for your Chromebook, Windows PC, Mac or Linux. Few key features: + Instant removal with one-click + View, Edit, Backup and Clear Chrome history + Clear download history + Empty the cache + Delete cookies and other site and plug-in data + Clear saved passwords + Clear saved form data + Ability to choose time period This lightweight extension enables you to do all that mentioned above instantly, with one click on the Eraser icon in the Chrome toolbar. clean pc, clean chrome, clean browser, chrome antivirus, chrome antivir, adsblocker, chrome adblock, chrome adblocker, chrome flash player, clean my chrome, clean my pc, clean my mac, clean cookie, privacy, security, private mode Super History & Cache Cleaner is a useful and lightweight add-on designed for a more comfortable browsing experience. Super History & Cache Cleaner is so easy to use. One of the best cleaning history and cache tools for your Chromebook, Windows PC, Mac or Linux. Our features: - Instant removal with one-click - Ability to choose time period - Clear Chrome history - Clear saved passwords - Clear saved form data - Clear download history - Empty the cache - Delete cookies and other site and plug-in data Our lightweight extension enables you to do all that mentioned above instantly, with just one click on the Wipe icon in the Chrome browser toolbar. It's never been easier to erase Chrome history and cache data. Clear cache, clean cookies, remove download and browsing history effectively just with single click. Protect your privacy and delete all activity from your browser with Super History cleaner and Cache cleaner. Clean browser history, cache, cookies, downloads, website storage and passwords, remove all your browser data at once or separately Is your Chrome browser Slow? Clean up browsing data. Make your Chrome faster and Protect your privacy! Your Google Chrome is getting too slow. What can you do? The problem with all the browsers, whether it’s internet explorer or Google Chrome, is that they become slow and clunky after a period of time. They take time to start up to, to load websites and to open and close tabs. This is when one should consider cleaning up the browser and getting rid of the cache, history, cookies etc. Super History cleaner and Cache cleaner is a useful Chrome extension that helps you quickly clean up your browser and it also helps you to delete all traces of your online activity to protect your privacy. Super History cleaner and Cache cleaner is very easy to use and fast. Clean up browsing data from a user's local profile. Make Chrome browser more faster and Protect your privacy!! Deletes Cache, Cookies, your Download and Browsing History...instantly, with just one click. History Eraser is a lightweight and useful add-in designed for a more comfortable browsing experience. Super History Eraser and Cache Eraser is easy to use. The one of the best cleaning tools for your Chromebook, Windows PC, Mac or Linux. Key features: - Instant removal with one-click - View, Edit, Backup and Clear Chrome history - Delete cookies and other site and plug-in data - Clear saved passwords - Clear saved form data - Ability to choose time period - Clear download history - Empty the cache Clear your cache and browsing data with a single click of a button. Quickly clear your cache with this extension without any confirmation dialog, pop-ups or other annoyances. You can customize what and how much of your data you want to clear on the options page, including: App Cache, Cache, Cookies, Downloads, File Systems, Form Data, History, Indexed DB, Local Storage, Plugin Data, Passwords and WebSQL. Cookies can either be removed globally, only for certain domains or for everything except for certain domains. Super History & Cache Cleaner is a useful and lightweight add-on designed for a more comfortable browsing experience. Super History & Cache Cleaner is so easy to use. One of the best cleaning history and cache tools for your Chromebook, Windows PC, Mac or Linux. Our features: - Instant removal with one-click - Ability to choose time period - Clear Chrome history - Clear saved passwords - Clear saved form data - Clear download history - Empty the cache - Delete cookies and other site and plug-in data Our lightweight extension enables you to do all that mentioned above instantly, with just one click on the Wipe icon in the Chrome browser toolbar. It's never been easier to erase Chrome history and cache data. Clear cache, clean cookies, remove download and browsing history effectively just with single click. Protect your privacy and delete all activity from your browser with Super History cleaner and Cache cleaner. Clean browser history, cache, cookies, downloads, website storage and passwords, remove all your browser data at once or separately Is your Chrome browser Slow? Clean up browsing data. Make your Chrome faster and Protect your privacy! Your Google Chrome is getting too slow. What can you do? The problem with all the browsers, whether it’s internet explorer or Google Chrome, is that they become slow and clunky after a period of time. They take time to start up to, to load websites and to open and close tabs. This is when one should consider cleaning up the browser and getting rid of the cache, history, cookies etc. Super History cleaner and Cache cleaner is a useful Chrome extension that helps you quickly clean up your browser and it also helps you to delete all traces of your online activity to protect your privacy. Super History cleaner and Cache cleaner is very easy to use and fast. Clean up browsing data from a user's local profile. Make Chrome browser more faster and Protect your privacy!! Deletes Cache, Cookies, your Download and Browsing History...instantly, with just one click. History Eraser is a lightweight and useful add-in designed for a more comfortable browsing experience. Super History Eraser and Cache Eraser is easy to use. The one of the best cleaning tools for your Chromebook, Windows PC, Mac or Linux. Key features: - Instant removal with one-click - View, Edit, Backup and Clear Chrome history - Delete cookies and other site and plug-in data - Clear saved passwords - Clear saved form data - Ability to choose time period - Clear download history - Empty the cache Clear your cache and browsing data with a single click of a button. Quickly clear your cache with this extension without any confirmation dialog, pop-ups or other annoyances. You can customize what and how much of your data you want to clear on the options page, including: App Cache, Cache, Cookies, Downloads, File Systems, Form Data, History, Indexed DB, Local Storage, Plugin Data, Passwords and WebSQL. Cookies can either be removed globally, only for certain domains or for everything except for certain domains. Super History & Cache Cleaner is a useful and lightweight add-on designed for a more comfortable browsing experience. Super History & Cache Cleaner is so easy to use. One of the best cleaning history and cache tools for your Chromebook, Windows PC, Mac or Linux. Our features: - Instant removal with one-click - Ability to choose time period - Clear Chrome history - Clear saved passwords - Clear saved form data - Clear download history - Empty the cache - Delete cookies and other site and plug-in data Our lightweight extension enables you to do all that mentioned above instantly, with just one click on the Wipe icon in the Chrome browser toolbar. It's never been easier to erase Chrome history and cache data. Clear cache, clean cookies, remove download and browsing history effectively just with single click. Protect your privacy and delete all activity from your browser with Super History cleaner and Cache cleaner. Clean browser history, cache, cookies, downloads, website storage and passwords, remove all your browser data at once or separately Is your Chrome browser Slow? Clean up browsing data. Make your Chrome faster and Protect your privacy! Your Google Chrome is getting too slow. What can you do? The problem with all the browsers, whether it’s internet explorer or Google Chrome, is that they become slow and clunky after a period of time. They take time to start up to, to load websites and to open and close tabs. This is when one should consider cleaning up the browser and getting rid of the cache, history, cookies etc. Super History cleaner and Cache cleaner is a useful Chrome extension that helps you quickly clean up your browser and it also helps you to delete all traces of your online activity to protect your privacy. Super History cleaner and Cache cleaner is very easy to use and fast. Clean up browsing data from a user's local profile. Make Chrome browser more faster and Protect your privacy!! Deletes Cache, Cookies, your Download and Browsing History...instantly, with just one click. History Eraser is a lightweight and useful add-in designed for a more comfortable browsing experience. Super History Eraser and Cache Eraser is easy to use. The one of the best cleaning tools for your Chromebook, Windows PC, Mac or Linux. Key features: - Instant removal with one-click - View, Edit, Backup and Clear Chrome history - Delete cookies and other site and plug-in data - Clear saved passwords - Clear saved form data - Ability to choose time period - Clear download history - Empty the cache Clear your cache and browsing data with a single click of a button. Quickly clear your cache with this extension without any confirmation dialog, pop-ups or other annoyances. You can customize what and how much of your data you want to clear on the options page, including: App Cache, Cache, Cookies, Downloads, File Systems, Form Data, History, Indexed DB, Local Storage, Plugin Data, Passwords and WebSQL. Cookies can either be removed globally, only for certain domains or for everything except for certain domains. Super History & Cache Cleaner is a useful and lightweight add-on designed for a more comfortable browsing experience. Super History & Cache Cleaner is so easy to use. One of the best cleaning history and cache tools for your Chromebook, Windows PC, Mac or Linux. Our features: - Instant removal with one-click - Ability to choose time period - Clear Chrome history - Clear saved passwords - Clear saved form data - Clear download history - Empty the cache - Delete cookies and other site and plug-in data Our lightweight extension enables you to do all that mentioned above instantly, with just one click on the Wipe icon in the Chrome browser toolbar. It's never been easier to erase Chrome history and cache data. Clear cach

Latest reviews

 • (2020-07-28) Antonio Ruiz: no funciona
 • (2020-07-13) mody mando: so good !!!!!!
 • (2020-07-07) Dypsis: It would be great if you could disable the prompt to please confirm data removing.
 • (2020-04-16) Denis K.: Что то в новой версии перестала работать функция автоперезагрузки активных открытых страниц. Честно говоря, если бы была такая возможность, я бы остался на предыдущей версии расширения, там не было ничего лишнего, сейчас же надо подтверждать каждое удаление мусора.
 • (2020-04-15) Timm: Why change the format we had before? Just 2 clicks and all done now we get a small screen showing what is going to be cleared, which we have already done in setting, so why show it again. We now have to click again to " "Please, confirm data removing" The previous version was clean and simple to use. Now it's just OK. Why change something that worked fine before.
 • (2020-04-15) I HAVE ROUX YOU DONT: im just giving it 3 stars because it signed me out my youtube account!!!!!
 • (2020-04-15) Projekt Darkside: do 15.4.2020 fungoval skvěle, update totálně zkurvil celý vzhled a aplikace nyní nefunguje.. please go downgrade and get old design back, now is app crap a and dont work
 • (2020-04-13) Roger Gohl: nice
 • (2020-04-12) Sean Jamshidi: Give us a green light, a word OK, something that confirms that the cleaning action was taken.
 • (2020-04-01) Yap Jia You Jia You Ws: For version dated 1st April 2020 Wednesday. tqvm tqsm.
 • (2020-03-19) Kevin Pillay: I am white.
 • (2020-03-04) Emiliana Botero: no funciona
 • (2020-02-21) Lorena Gonzalez: que funcione de algo que lo instale por que no puedo ver mis peliculas de cinetux
 • (2020-02-06) Mohd Yussof Awang: I would like this extention to monitor linux magic
 • (2020-01-28) Brian Jester: It's really good. Could you make it so when you close the browser it will also clean in case I forget to clean? Like in the options, under common settings add a checkbox to say 'clean automatically on exit', or something like that? Otherwise, Excellent tool! Brian
 • (2020-01-27) 수찬: The best history cleaner I've ever used!
 • (2020-01-18) Usama Fayyaz: Excellent app for chache
 • (2020-01-17) Сергей Радуга: Если бы разработчик добавил функцию автоматической очистки кеш-памяти, файлов cookie, загрузки, истории браузера не было бы цены этому приложению. Потому что интегрированной в Google Chrome автоматической очистки данных в Настройках при включении параметра "Удалять файлы cookie и данные сайтов при выходе из Chrome" - chrome://settings/content/cookies - недостаточно.
 • (2020-01-16) Officer Kelpie: IT DONT WORK
 • (2020-01-13) Lee Dunbar: Does this extension perform any work when I close Chromium? Can't tell. I chose to delete everything, and forever. Seems like I still log in to Gmail after closing and reopening browser.
 • (2020-01-11) Mike Harden: No real additional value compared to the built-in cleaning tool. Still no option to clear the oldest browsing data, only the most recent. Pretty useless, since what you use is probably the most recent data anyway!
 • (2020-01-09) Philip Ng: very good.
 • (2020-01-04) mulibwa65 Petra: I can't work out how to use it. What do you do after you have filled in all the boxes of what things you want to delete?
 • (2020-01-03) Le Gnosticisme universel: Finalement, une extension qui fonctionne bien, et en un simple clic!
 • (2019-12-27) сергей горбачев: лучшее во всех отношениях 5

Statistics

Installs
68,333 history
Category
Rating
4.5687 (160 votes)
Last update / version
2020-04-20 / 1.0.8
Listing languages

Links