extension ExtPose

ChuVietNhanhKey - Gõ Nhanh Tiếng Việt

CRX id

gegiolkbncjbckhcfihiogkinmggnlfi-

Description from extension meta

Bộ gõ nhanh Tiếng Việt (Fast Vietnamese input engine, https://chuvietnhanhkey.sourceforge.io)

Image from store ChuVietNhanhKey - Gõ Nhanh Tiếng Việt
Description from store - Sử dụng Kiểu gõ dấu ChuVietNhanh, hoặc gõ nhanh hơn rất nhiều nếu kết hợp với Cách gõ Chữ Việt Nhanh. - Sau khi cài đặt bộ gõ, nhấn vào biểu tượng ChuVietNhanhKey ở góc phải trình duyệt để mở bảng gõ Tiếng Việt, gõ xong nhấn Copy để dán qua nơi khác như Word, Excel, Facebook, các trang web... - Trang web: https://chuvietnhanhkey.sourceforge.io/

Latest issues

  • (2018-07-29, v:2018.1.0) Tu Binh Tran: Can I remove extension after installing it?
    After installing this extension to testing for a while, later if I like to uninstall this extension, can I do it and how?

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-09-27 / 2019.0.22
Listing languages
vi

Links