extension ExtPose

АРИЛЖААНЫ ХАНШ(ТӨГРӨГ)

CRX id

hkialpnmfclpeagddddenodfdefhnghf-

Description from extension meta

Монголбанк болон Худалдаа Хөгжлийн банкнаас зарласан ханшийн хөдөлгөөн.

Image from store АРИЛЖААНЫ ХАНШ(ТӨГРӨГ)
Description from store Дээрх ханш нь зөвхөн мэдээллийн чанартай бөгөөд банкны салбар болон цахим сувгаар дамжин хийгдэх арилжаатай гүйлгээнд тухайн үеийн банкны зарласан ханшийг ашиглана. Арилжааны хэлцэл хийх болон ханштай холбоотой бусад асуудлаар 319708, 319709 утсаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2018-01-24 / 1.0
Listing languages
en

Links