extension ExtPose

Super lock mess

Description from extension meta Encode and Decode mess
Image from store Super lock mess
Description from store Tiện ích cho phép bạn mã hóa thông tin, mã hóa tin nhắn để bảo mật thông tin. Chỉ có người có pass thì mới xem được tin nhắn của bạn. Bạn có thể dùng để + Viết nhật ký + Gửi tin nhắn người yêu + Save link hentai,... + Save thông tin mật khẩu quan trọng + Chửi + Lập trình máy chủ + Mã hóa dữ liệu .... Các chức năng phụ thuộc vào việc bạn muốn làm

About Extpose

Extpose is a service for Chrome extension publishers.
It helps tracking and optimizing browser extension performance in Chrome Web Store.

The most valuable features are available after creating an account.

Learn more

If you are not an extension developer and want to install this extension please proceed to Chrome Web Store

Go to Chrome Web Store

Statistics

Installs
1
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2019-03-21 / 5.5

Links

Similar extensions