extension ExtPose

Tool save customer

CRX id

beellppnhlmcnmjanpgphkopmonllolh-

Description from extension meta

Tool save customer

Image from store Tool save customer
Description from store Giúp người dùng lựa chọn các thông tin từ hóa đơn bán hàng ví dụ như doanh nghiệp, cửa hàng, tổng số tiền thanh toán để lưu lại. Sau đó có thể dễ dàng tìm kiếm, lọc hoặc trích xuất thông tin hóa đơn trên hệ thống

Statistics

Installs
48 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2021-03-10 / 1.7
Listing languages
vi

Links