extension ExtPose

Vanchuyenhaiphong.com Order Tool (delisted)

CRX id

cgcliplhnhahjpmiccoblogfhhdjkncm-

Description from extension meta

Vanchuyenhaiphong.com - Order Tool

Image from store Vanchuyenhaiphong.com Order Tool
Description from store Công cụ đặt hàng nhanh của Vanchuyenhaiphong.com http://vanchuyenhaiphong.com | Công cụ đặt hàng từ website TaoBao.com, Tmall.com và 1688.com. Vanchuyenhaiphong.com Order Tool Extension được tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ người dùng của website chivican.com có thể duyệt thông tin hàng hóa trên các website Taobao.com, Tmall.com và 1688.com. Nhập hàng trực tuyến với hàng triệu sản phẩm phong phú từ những website Thương Mại Điện Tử lớn của TQ như: taobao.com, tmall.com và 1688.com

Statistics

Installs
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2017-02-06 / 1.0.4
Listing languages
vi

Links