extension ExtPose

Ohp.com.vn Order Tool

CRX id

aakofcmcpllpecfgmfmfcbaelonjjjcj-

Description from extension meta

Ohp.com.vn - Order Tool

Image from store Ohp.com.vn Order Tool
Description from store Công cụ đặt hàng nhanh của OHP Express https://ohp.com.vn | Công cụ đặt hàng từ website TaoBao.com, Tmall.com và 1688.com. OHP Express Order Tool Extension được tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ người dùng của website ohp.com.vn có thể duyệt thông tin hàng hóa trên các website Taobao.com, Tmall.com và 1688.com. Nhập hàng trực tuyến với hàng triệu sản phẩm phong phú từ những website Thương Mại Điện Tử lớn của TQ như: taobao.com, tmall.com và 1688.com

Statistics

Installs
232 history
Category
Rating
0.0 (0 votes)
Last update / version
2020-12-16 / 1.0.6
Listing languages
vi

Links